Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN TAK

VAN HET IN NEDERLAND UITGESTORVEN

geslacht

VAN STEELAND

Wapen: In rood een zilveren dwarsbalk voorzien met blauw latwerk (frette d' azur).

Helmteeken: Aanziende bokkenkop (ramskop) met hals; de hoorns en sik van goud.

Schildhouders: Twee hazenwindhonden, voorzien ▼an halsband als de balk in 't schild.

Volgens J. Gaillard, „Bruges et le Franc" I, blz. 115, was het 1<> wapen „in zilver een roode keper en dito getande schildrand," doch volgens Goethals, Diction. généal. et hérald., is dit het wapen der' stad Kortrijk, dat gegeven werd aan „Guillaume v. Steelant dict Block (Heer van Wachtebeke), qu' il recut de Robert de Flandre en mémoire et remunération de sa grand' vaillance et des beaulx faitz d'armes et prouesses qu'il fiest a la bataille de Groninghe auprès du dict Gourtrai (1301) (Ziet ook Rietstap)'

Het geslacht van Steeland (1), ontving zijn naam

(1) Steeland zal wel zijn Steenland, zooals heer J.Anspach (Herald. Bibliotheek) onderstelt, alhoewel Zeeuwseh-Vlaanderen zuiver op- en aanwas, niet steenachtig is. In 1199 wordt het genaamd Stamland, in 1234, 1239 en in 1362 Steenland. Men

te inDufv1filn(le? Stee^iet (Zuidbeveland) en een water in Duiveland „de steene Zween". - St. Jansteen, St. Jan ten Steene, zal hier wel niet bij te pas komen. In een m.s. genealogie, met gekleurde wapens, van 't geslacht

van of gaf dien aan het dorp (heerlijkheid) Steeland, gelegen in de vier ambachten en wel in dat van' Assenede volgens de Histoire de la Flandre par A. E. Gheldolff II, blz. 334 (in 1241 was Hugo v. Steelaiidj erfachtig Schout van Assenede en zegelde te paard)' ten Noorden van of misschien wel in h fitin o-0_

| vormde vaarwater de Brak- of Braekman, dat nog de scheiding uitmaakt tusschen het oostelijk en westelijk deel van Zeeuwsen-of Staatsvlaanderen, tusschen

Steeland, het eigendom van het museum Meerman te 's-Gravenhage, staat op de le bladz. de afkomst van 't geslacht aldus vermeld, 'tgeen ik om de curiositeit hier wel wil mededeelen: La familie de la trés noble chevallereuse ancienne maison et nom de Steelandt est originaire de la Grande Bretagne a présent Angleterre, dont le premier que 1'on trouve le nom, estoit un homme fort noble, prudent et vaillant descendus des anciens Troyans qui fut appellé Malderaen, Sire de 1* isle de Streylandt gisant dans la mer de Brétagne pour venir hors la Normandie en Angleterre, pour le présent nommé Maghemondt ou Austack enz. (Had tot wapen in züver drié bokkenkoppen, zooals er nu nog een als cimier voorkomt).

Le dusdict Malderaen sire de Streylant 's est embarqué avec toute sa richesse, femme et enfants, après avoir souffert beaucoup d'une trouble, vers la Flandre oü il arriva (let wel) aun isle qui fut endigué hors la mer par le Hunnen et Wandale nömmé Walidan, dat daar n. b. verklaard wordt voor het thans genoemde eiland Walcken in Zeeland (Walcheren) enz.

Sluiten