Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFnirwTENSCHAT rijke verzameling (100 stuks) Gedichten in ernst en luim ' Prijs f 2.50. Geb. f 3.75 Per post 15 ct. meer.

oer KROON beroemd Voordrachtenboek met 67 stukken in ernst en luim.

Prijs f 2.00. Geb. f 3.20. Per post 15 ct. meer.

VREUGDE-GALMEN, splinternieuwe verzameling van voordrachten. Komieke Scènes Feestzangen, allemaal luim. Prijs f 1.75. Franco per post f 1.90.

FFN1 ZONNETJE IN HUIS door J. H. Textor. Een bundel gedichten in ernst en luim

ttr* «É-wm , prijsfl 50i Geb. f 2.60 Per post 15 ct. meer.

IUWFELTJES 55 Vroolijke Dum-dums. Koddige Voordrachten, enz.

^ ' Prijs f 1.00. Franco per post £ 1.15.

OOLIJK EN VROOLIJK, rijke keuze Komieke Scènes. Coupletten, Vroolijke Voordrachten met en zonder zang. alsmede eene verzameling bruiloftsliederen.

Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95.

DE VROOLIJKE GUIT, Grappig Voordrachtenbcek met 24 Komieke Scènes Coupletten enz. enz., alsmede 9 vroolijke Bruiloftsliederen.

Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95.

DE GRAPPIGE KOMIEK, Vroolijk Voordrachtenboek, bevattende de mooiste

Voordrachten. * Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95.

LACH LUST bevattende eene rijke keuze Voordrachten zonder zang, alsmede eenige Goochelstukjés. Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95.

DE NIEUWE HUMORIST, Groote verzameling van de nieuwste en Grappigste Voordrachten. ' Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95.

GEESTIG EN LUIMIG, Nieuw Komiek Voordrachtenboek, bevattende een rijke keuze Voordrachten met en zonder zang, alsmede vele stukken in proza

Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95.

SCHERTS EN LUIM, bevattende een rijke keuze grappige Voorlezingen, Komieke Voordrachten enz., allen zonder zang.

Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95.

DE VROOLIJKE VOORDRAGER, Nieuwste komieke Voordrachtenboek, bevattende de allerkoddigste en grappigste Voordrachten, Coupletten, Komieke Scènes enz., met en zonder zang. Groot succes voor alle feesten.

Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95.

DE GRAPPEN M AKER, nieuwste komieke Voordrachtenboek met 31 Komieke Scènes, Coupletten, Voordrachten enz. Prijs f 0.80.^ Franco per post f 0.95.

HUMOR EN VREUGD Rijkste keuze Vroolijke Voordrachten. Komieke Scènes enz

Prijs f 0.80. Franco per post f 0,95.

VARIA Nieuwe verzameling Ernstige en Luimige Voordrachten.

' Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95.

DE VROOLIJKE HANSWORST, Verzameling van nieuwe Voordrachten met eD zonder zang. Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95

VROOLIJKE FRANS Verzameling van Vroolijke Voordrachten. Komieke Scènes Liederen enz. * Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95

HIJ KWAM, HIJ ZAG EN OVERWON, Verzameling van 150 Liederen voor all' gelegenheden (150 blz.) Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95.

JOOL johge verzameling van Komieke Scènes, Voordrachten enz.

Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95.

LACH EN LUIM Nieuwe Voordrachten en Bijdragen, door A. Bingman.

Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95.

i/drufiOE-RALM EN Verzameling van de mooiste, nieuwste en grappigste Voord-achten ' le Deel Prijs f 0.80. Franco per post f 0.95.

2e ,. „ f 0.80. „ „ „ f 0.95.

3e „ „ f 0.80. „ „ „ f 0.95.

VREUGD EN PLEZIER. Komische Voordrachren, bijna allen zonder zang.

Prijs f 0.80, Franco per post f 0.95.

UIEN EN KNOLLEN Rijke keuze Voordrachten voor 1 heer van A. Bingman.

Prijs f 0.60. Franco per post f 0.75

TOONEELLIEFHEBBERIJ. Verzameling van Kamerstukjes en Blijspelen, voor meer personen

Dame?, en Heeren. Prijs f 0.90. Franco per post f 1.05. ALLEMAAL PLEZIER Verzameling van Kamerstukjes en Blijspelen, voor meer personen

Dames en Heeren. Prijs t 0.90. Franco per post f 1.05. TOOSTENBOEK voor Bruiloften. Verjaardagen en alle ar.dere Feesten, tevens een handleiding

voor Ceremoniemeesters. Prijs f 0.90. Franco per post f 1.05. GEDACHTENLEZEN. Nieuw geheimzinnig en verrassend Gezelschapspel. door K. Zeven

ster. f 0.25.

DE BEROEMDE BRUILOFTSGAST. Voordrachten voor Groene-, Koperen-, Zilveren-.

Gouden en alle, andere Bruiloften. Prijs f 0.40. Franco per post f 0.45. DE GROENE LOOVERTAK. Luimige Voordrachten voor Groene Bruiloften, voor 1 Dame

en voor 1 Heer. Prijs t 0.30. Franco per post f 0.35. DE KOPEREN & ZILVEREN LOOVERKRANS. Luimige Voordrachten voor koperen- eo Zilveren Bruiloften. Prijs f 0.30 Franco per post f 0.35.

\f Groningen» ;TRAAT 66.

Sluiten