Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uw schoon vooruitzicht gaat,

Daardoor geheel te loor.

Dan volgt een vechtpartij,

O ! 'k voel mijn lichaam beven,

Als 'k mijn gedachten wijd

Aan zulk een treurig leven.

De klok gaat van de wand.

De schilderijen stuk En dat ge zelf nog leeft

Is nog een groot geluk.

Want zoo gaat het altijd,

Vraag het maar aan de paren Die reeds geruimen tijd

In 't huw'lijksbootje varen.

'k Geloof ten minste wel Dat het altijd zoo is.

Of zou het wellicht zijn

Dat ik mij thans vergis.

Als dat zoo is en de echt,

U beiden kan bevallen,

Geen enkel bitter woord

Uw leven komt vergallen.

Zeg mij 't dan als 't u blieft

k Zoek mij een meisje dra,

Waarmee ik, als zij wil,

Ook spoedig trouwen ga.

(De voordrager gaat even buiten de deur, maar komt direct weer binnen.)

Ik kom nog weer terug,

't Voornaamste heb 'k vergeten,

Want wat ik even zei

Was, zooals gij zult weten,

Slechts scherts en jokkernij.

Ik ben mij zelf bewust Dat in het huwelijk.

Geluk en vreugd' berust.

Mijn doel was maar alleen Om u geluk te wenschen Met wat ge uit liefde deed Gelijk zoovele menschen.

Sluiten