Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HeiJwenscA oji me Groene Bruiiofi,

Geachte Bruidegom

Gij die tezamen'zijT^ °°"*> B™id*

Schenkt

En als hetfeaveJved° "

Op deze feSpaM," °aSr: h°U j' «"■

Moe, iedetT"„Xkrzfl" 9e9eVe°'

Bij d'aanvang "a°°™fré°ng' °m 'tevm'

En met ee„Uzeb8™we„hsche

Daarom

Denwen^^^XT^»

Voor u thans is qeboren Zoo wensch ik u dan toe

Vol schoon^®™" ™' 9e"e°9t Geen dikke^t™™ Vr<!U9d Geen spijteTn

Geen krekel ra? of Zis5"""96" °°Pe°'

Geen droefted of veXêT®'8 r"St'

Blijf daarvan6 steeds 'bevrijd*"5'''^

Waarmede °ek„,geen„d,e k'e'°e

Ook hoop ï0daf99eeltS„°0e' kamPen

En gij nooj^r&T* 9ePlM9d Door t geen u niet behaagt,

Sluiten