Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toost op eene Groene Bruiloft»

'k Heb eerst gedacht, toen 'k had vernomen

Van dit zoo schoone trouwfestijn.

En dat ik daar ook bij zou komen,

Zou 't waarheid of verbeelding zijn?

En ja, men kwam mij inviteeren,

Dat maakte mij verbazend blij,

Ik zou ook niet zeer graag mankeeren Bij zulk een vroolijke partij.

Hier wordt geklonken en gezongen.

Vriendschapp'lijk zijn wij bij elkaar.

Hier wordt gelachen en gesprongen Ter eer van 't pas gehuwde paar.

Wie zou aan zulke beste menschen

Als deze jonggehuwden zijn,

Niet gaarne al het beste wenschen?

Een leven als een zonneschijn?

Ik doe het graag, ik wensch u beiden

Een leven vol genot en vreê.

Dat nooit de dood u weer komt scheiden

Of ziekte u deert, dat is mijn beê.

Smaakt immer meer den grooten zegen

Dien u het huw'lijk bieden kan,

Ontmoet steeds voorspoed op uw wegen En plukt de vruchten ruim daarvan.

Ik heb gezegd.

Hulde aan het Groene Paar»

Liefde is blind, zegt menigeen.

Ik zeg: 't Is gelogen,

Liefde geeft den menschen juist

D' allerbeste oogen.

Vraagt het aan den Bruigom maar

Of hij had te klagen Over zijn gezicht, toen hij Bruidjelief ging vragen.

Sluiten