Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neemt deez' hartelijken wenSch

Van ons allen mede,

Dat ge lang gelukkig leeft

Is ons aller bede.

Vrienden neemt den beker op

Die u is gegeven.

En roep dan uit volle borst: Lang zal 't echtpaar leven.

Eene vraag*

Voordracht op eene Koperen Bruiloft.

Hebt gij wel eens, als 'k vragen mag. Een looden bruiloftsfeest gevierd,

Waar vroolijkheid het feest versiert Dat duurde tot den and'ren dag?

Nog nooit? Hebt gij dan misschien wel Een blikken bruiloft bijgewoond,

Waar vriendschap aan de tafel woont, Steeds bijgestaan door zang en spel?

Ook niet? Weet gij dan wel wat 't is. Een bruiloftsfeest van lood of blik,

Want 't komt niet dikwijls voor; schoon ik Wel weet wat het beduidt gewis.

Een looden bruiloft is een feest Van juist vijfjarige huw'lijksdwang. Een blikken is tweemaal zoo lang,

Tien jaar dus, dat's steeds zoo geweest.

Maar ging ge dan wel eens een keer Naar eene kop'ren bruiloft heen?

Nu zegt ge zeker niet van neen,

En wat het is weet ge evenzeer.

Want zie, een kop ren bruiloftsfeest Beduidt dat, met of zonder dwang,

Precies twaalf en een half jaar lang Een paar in 't huw'lijk is geweest.

Sluiten