Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d' Eendrachtszin bleef ongeschonden,

Hunne liefde bleek zeer groot. Liefde bracht de kracht hun aan Om steeds moedig pal te staan.

Waardig echtpaar, 'k breng u hulde,

'k Breng u mijn bewondering Die geheel mijn ziel vervulde

Bij zooveel opoffering;

Bij zooveel beleid en trouw Van u beiden, man en vrouw.

'k Wensch u waarde echtelingen

Op uw Zilv'ren bruiloftsfeest Nog de rijkste zegeningen

En een opgewekten geest.

Vol van vreugde en genot Zij uw verder levenslot.

Geen verdriet, geen moeite of zorgen

Zij uw deel, maar 's levens zoet, Helder blinke u eiken morgen

Uwe heilzon tegemoet.

Leef nog menig, menig jaar In gezondheid met elkaar.

Verleden, heden en loekomsi.

Voordracht op eene Zilveren Bruiloft.

Daar was er eens een aardig Bruidje

Alsook een flinke Bruidegom, Zij spraken over 't huw'lijksschuitje.

Dat vind ik lang niet mal of dom. Ze zagen het van vele vrinden

En van hun beider oud'renpaar, Dat in het huw'lijk is te vinden De ware liefde tot elkaar.

Waarom toch zouden we ook niet huwen Sprak Bruidegom. Als vrijgezel

Sluiten