Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voordrachl op een Gouden Bruiioll.

Het is een groot genot,

Dat gij thans mocht beleven. Een waar genot, waarnaar Alle echtelingen streven,

Maar weinigen, helaas,

Beleven zulk een dag,

Als 't Gouden Bruiloftspaar

Thans voor zich nad'ren zag. Reeds vijftig jaar gehuwd!

Een langen tijd, zou 'k zeggen, Een menschenleeftijd is 't

Dat is niet te weerleggen,

Gij hebt in al dien tijd

Natuurlijk veel beleefd.

Niet altijd heeft de zon

Des voorspoeds u omzweefd.

Toch hebt ge 't beste been

Altijd vooruit gestoken,

Al werd door bitt're smart

Uw harte soms gebroken.

Trouw stond ge elkander bij

Op 's levens kronkelpaan,

Gij hebt met liefde altijd

Elkander overlaan.

Nu is mijn inn'ge beê

Dat nog zeer vele jaren De hemel, allebei

Uw leven moge sparen.

Dat gij altijd gezond

Uw bezigheên verricht, En voorspoed steeds geniet

Op 't pad dat voor u ligt.

Geen ziekte of aardsche zorg Doe u van smarte weenen,

Maar lieflijk en verheugd

Zij alles om u henen.

Ik ledig thans mijn glas

Op uw voortdurend heil,

En heb voor uw geluk

Nog duizend wenschen veil.

Sluiten