Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nu tot u een enk'le vraag

O Bruidspaar. Zeg oprecht Hoe 't huw'lijk u bevallen is.

Hoe was het, goed of slecht.

Dacht gij wel eens met spijt in 't hart

Uw vroeger leven na?

Zoo 't best beviel verzoek ik u Zeg met een hoofdknik: ja!

(Nadat het Bruidspaar ja geknikt heeft, vervolgt hij):

Gij vrienden en familieleên

Gij hebt het nu gezien Dat 't huw'lijk goed bevallen is

Aan deze waarde liên.

Dat is een teeken voor elkeen

Die 't huw'lijk nog veracht,

En zegt het trouwen is een kruis,

Of die altijd zoo dacht.

Mijn wensch is, waardig bruiloftspaar,

Op dezen blijden dag,

Dat 't huw'lijk u ook verder nog

Altijd bekoren mag.

Plukt uit des levens bloementuin,

Altijd de schoonste vrucht,

Blijft altijd trouw en onversaagd En nooit voor leed beducht.

Komt vrienden neemt uw glas ter hand

En gaat dan allen staan,

Om op 'theil van 't bruiloftspaar

Tezaam een toost te slaan Heft allen eerst uw glas omhoog

En stemt met blijden zin Het welbekende schoon refrein Tezaam vol vreugde in:

Lang zullen zij nog leven.

Lang zullen zij nog leven, enz.

In plaats van dit refrein kan men ook zingen:

Sie leben hoch! enz.

Sluiten