Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom, lieve, goede ouders

Smeken wij van Godes hand Dat het Zilver Goud mag worden

En het Goud eens Diamant.

Heilwensch van een kind

op eene Zilveren bruiloft.

O! dierbaar Oud'renpaar,

Vol dank en vreugde tevens. Wordt ons deez' schoone dag

De schoonste dag des levens, Nu u, vol heerlijkheid,

Het schoone Zilver siert,

Welks feest met blij gemoed,

Door allen wordt gevierd, O! dierbaar Oud'renpaar,

Blijf lang nog ons ten zegen. De Heer behoede u

Op al uw verd're wegen.

En blijft nog langen tijd,

Voor ons uw kroost gespaard, Opdat gij onze schreên

Op 't pad der deugd bewaart.

Sluiten