Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voordrachten voor 2 heeren.

No. 13. HET ONFEILBAAR RECEPT, klucht in 1 bedrijf voor 2 heeren I 0.30

„ 17, TWEE ZOOALS ER MEER ZIJN. klucht voor 2 heeren - 0.30

20. EEN LASTIGE BUURMAN, komiek stukje voor 2 heeren - 0.30

„ 38. PROFESSOR MOPPER EN ZIJN KNECHT, voor 2 heeren - 0.30

„ 50. DE RENTENIER, blijspel in een bedrijf voor 2 heeren - 0.30

„ 53. KOKKERTMAN EN BROMMELNEUS, blijspel voor 2 heeren - 0.30

_ 72. MILITAIRE HULDE AAN HET BRUIDSPAAR, voor 2 heeren - 0.30

„ 73, DE TWEE MUZIKANTEN, voor 2 heeren - 0.30

„ 7.1. DIRECTEUR EN PALJAS, komieke scène voor 2 heeren 0.30

„ 84. LEER OM LEER. vroolijk stukje voor 2 heeren 0.30

„ 108 IK MOET MIJN CENTEN HEBBEN, voor 2 heeren - 0.30

.. 117. UITVINDERS, voor 2 heeren ■ 0-3°

„ 121. OOK EEN MINNEBRIEF, voor 2 heeren - 0,30

„ 124. JANMAATS, voor 2 heeren - 0.30

143. DE KOOPMAN IN OUDHEDEN, extra klucht voor 2 hzeren - 0.30

„ 158. EEN LASTIG BEZOEKER, voor 2 heeren -0.30

„ 186. EEN GEHEIMZINNIGE VONDST, komiek stukje voor 2 heeren - 0.30

„ 502. DE OUDE BOMMEL, voor 2 heeren - 0.30

„ 503. KORPORAAL EN RECRUUT. voor 2 heeren - 0.30

., 525. DE SLIMME SCHOONZOON IN SPé, klucht voor 2 heeren - 0.30

.. 532. TE VROEG GEJUICHT, klucht voor 2 heeren 0.30

Voordrachten voor 2 of meer dames.

No. 11. EEN NARE DIENST EN EEN DITO MEID. voor 2 dames f 0.30

„ 14. MEVROUW IS UIT. grappig stukje met zang voor 3 dames - 0.30

„ 18. SCHIJN BEDRIEGT, blijspel in een bedrijf, voor 2 dames -0 30

., 24, WIJ ARME VROUWTJES, komiek stukje met zang voor 2 dames en

EEUWIG TROUW, luimig kamerstukje voor 2 dames - 0.30

„ 25. HET BRIEFJE VAN DEN LUITENANT, klucht voor 2 dames - 0.30

.. 26. DE VERDWAALDE TOONEELSPEELSTER, komiek kamerstukje voor 2

dames en EEN VISITE VAN TANTE, voor 2 dtmes - 0.30

„ 29. VERLIEFDE HARTEN, komiek stukje voor 3 dam^ - 0.30

„ 43. EEN BUURPRAATJE, vroolijk stukje voor 2 dames - 0.30

„ 48. BEETGENOMEN, komiek kamerstukje voor 2 dames en DE TWEE

VROOLIJKE DAMES, vroolijke beurtzang voor 2 dames - 0.30

54. BI} DE BODENBESTEEDSTER, blijspel voor 4 dames - 0,30

„ 76. ROULFIEN EN GEERDIEN. klucht veur 2 doames - 0.30

„ 82. VALSCH BESCHULDIGD, kamerstukje voor 3 dames - 0.30

„ 86. EEN MISVERSTAND, kamerstukje voor 2 dames - 0.30

„ 87. EEN ONUITGEVOERD PLAN. klucht voor 3 dames - 0.30

„ 88, EEN REPETITIE, voordracht met zang voor 2 dames - 0.30

„ 89. HET WEESJE VAN BODEGRAVEN, zangstukje voor 2 dames - 0.30

„ 90. TRUI EN KEE, Voordracht voor 2 dames - 0.30

„ 91. OP DE DAAD BETRAPT, stukje voor 3 dames - 0.30

„ 109. ZOU HET WAAR ZIJN! voor 2 dames - 0.30

„ 119. EEN ANTI KUSBOND. voor 6 dames - 0.30

125. OUD EN JONG, voor 2 dames - 0.30

127. ONTEVREDEN AMAZONEN, voor 2 dames - 0.30

„ 211. MEID GEVRAAGD, klucht voor 2 dames 0.30

„ 216. HET MOEDEROOG ZIET SCHERP, voor 2 dames - 0.30

505. TWEE KNAPPE DIENSBODEN, klucht voor 2 dames - 0.30

„ 506." DE TWEE KEUKENPRINSESSEN, klucht voor 2 dames - 0.30

.. 509. KATRIJN EN TRUI. vroolijk stukje voor 2 dames en RIKA'S LIST, klucht

voor 2 dames (2 stukjes in één boekje) • - 0.30

- 512. DE GEVOLGEN VAN EEN APRILGRAP, klucht voor 3 dames - 0.30

.. 513. TWEE HONDEN VECHTEN OM EEN BEEN. DE DERDE LOOPT

ER RAS MEE HEEN. klucht voor 3 dames - 0.30

,, 514. DIEVEN OF MOORDENAARS, klucht voor 2 dames - 0.30

517. HOE JENNEKE EEN FIETS KREEG, klucht voor 2 da mes - 0.30

„ 518. GELOOF. HOOP EN LIEFDE. 2 verschillende stukjes. Vroolijke kamerstukjes voor 3 dames - 0.30

„ 519. VREDE. GEDULD, ONSCHULD, 2 verschillende stukjes. Vroolijke voordrachten voor 3 dames - 0.30

„ 521. DE NIEUWE KEUKENPLAAG, klucht voor 2 dames - 0.30

„ 527. EEN VREESELIJKE ONTDEKKING, klucht voor 2 dames - 0.30

„ 529. DE STRIJD OM EEN MINNAAR, klucht voor 3 dames - 0.30

„ 530. DE SLIMME DIENSTBODE, klucht voor 3 dames - 0.30

„ 533. DE VALSCHE BARONES, klucht voor 4 Dames - 0.30

.. 535. DE TWEE TRYOLER MEISJES en TWEE BLOEMENMEISJES, twee

stukken voor 2 dames - 0.30

BRUILOFTSKLANKEN. Toosten Openingswoorden. Voordrachten op de Groene Bruiloft.

Prijs f 0.30. Franco per post f 0.35. JUBELTOONEN. 20 Feestzangen voor alle feesten. Verjaringen, Groene- en Zilveren Bruiloften.

Prijs f 0.30. Franco per post f 0.35. VOOR VERJARINGEN KINDERFEESTKLANKEN, bevatten 55 Heilwenschen op verjaardagen van Vader. Moeder. Grootvader. Grootmoeder, Oom. Tante, enz. enz. 48 blad*.

Prijs f 0,40. Franco per post f 0.45.

Sluiten