Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voordrachten voor 1 dame en 1 heer.

N» 10. EEN GEBARRICADEERD HART, voor 1 heer en 1 dame f 0.30

. ft. KEUKENMEID EN HEERENKNECHT, voer 1 heer en 1 dame - 0J0

. DE ORGELDRAAIER EN ZIJN VROUW, voor 1 heer en I dame 0J0

» 37. TWEE MENSCHENLEVENS GERED, voor 1 heer en 1 dame - 0,30

. 39 KLAAS EN GRIET. OF DE VERONGELUKTE TOONEELREPETITIE

kamerstukje voor 1 heer en 1 dame door D. Junior - 0.30

„ 41. HET BANKBILJET VAN VEERTIG GULDEN voor 1 heer en 1 dame - 0.30

„ 42. DE VERLIEFDE SLAGER, luimig stukje voor 1 heer en 1 dame - 0.30

„ 49. MIJNHEER BROMMERT, vroolijk stukje voor heer en dame en NEEF

EN NICHT, vroolijke beurtzang voor heer en r'ame - 0.30

m 71. GA JE MEE en TWISTZANG, 2 stukjes voor 1 heer en 1 dame - 0.30

„ 75. TROUEN OF NIJT? klucht veur 1 doame en 1 heer - 0.30

. 83. TEGEN HET HUWELIJK, voor 1 dame en 1 heer - 0.30

„ 85. EEN VERMAKELIJKE VERGISSING, voor 1 heer en 1 dame - 0.30

- 107. DE BEKEERDE VROUWENHATER, voor 1 dame en 1 heer - 0.30

„ 115. LEELIJK MISVERSTAND, voor 1 dame en 1 heer - 0.30

* 185. DE FLUITZIEKTE, klucht voor dame en heer - 0.30

„ 187. DE VALSCHE BARON, klucht voor dame en heer - 0.30

„ 507. JALOERSCH GEMAAKT, klucht voor 1 dame en 1 heer - 0.30

„ 515. DE DICHTERLIJKE VRIJER, klucht voor een heer en 1 dame - 0.30

„ 516. VROUWELIJKE NIEUWSGIERIGHEID, klucht voor 1 heer en dame - 0.30

„ 526. LEERGELD BETAALD, klucht voor 1 dame en 1 heer ....... - 0.30

» 528, DER MANNEN SCHOONSTE DEUGD, klu-.ht voor 1 dame en 1 heer - 0.30

„ 531. OOK EEN MINNAAR, klucht voor 1 dame en i heer - 0.30

„ 534. DIE NARE HOOFDPIJN, klucht voor 1 dame en 1 heer - 0.30

Voordrachten voor meer personen.

No. 15, EEN LASTIG GEVAJL, blijspel voor 2, heeren en 'i dame f 0.30

w 16. DE TROUWLUSTIGE», zeer grappig stukje voor 3 heeren - 0.30

„ 34. JAN EN PIET Il4fc)ï? KLEM, blijspel in 1 bedrijf voor 3 heeren - 0.30

„ 35. EEN VERSMADE VRIJER, blijspel voor 2 dame® en 1 heer - 0.30

„ 40. DE HUISHOUDSTER, luimig stukje voor 2 dames en 1 heer - 0.30

„ 51. ZIJN WIL, blijspel in 1 bedrijf, voor 2 dames en 1 heer 0.30

„ 52. EEN HUISHOUDEN IN DE WAR. voor 2 dam.s en 2 heeren - 0.30

„ 92. ONGEWENSCHT BEZOEK, voor 2 dames en 1 heer. - 0.30

* 112. DE PRINS IN 'T LAND, voor 1 dame en 2 heeren - 0.30

», 113. TANTE ALS VRAAGBAAK, voor 2 dames en 1 heer - 0.30

* 116. HOOG BEZOEK, voor 3 dames. BAAS BLIJVEN, voor 2 heeren - 0.30

* 118. HANS DE KRUIER'S NANEEF, voor 3 heeren - 0.30

„ 122. GOED GEZELSCHAP, voor 2 dames. 2 heeren en een meisje - 0.30

„ 129. EEN GESTOORDE AFFAIRE, voor 3 heeren - 0.30

„ 131. ASPIRANT-KOMMIEZEN. voor 4 heeren v - 0.30

„ 132. EEN VRIENDENDIENST, voor 2 heeren en 1 dame - 0.30

„ 134. WIT EN ZWART, voor 2 heeren en 1 dame - 0.30

„ 135. OP HET REDACTIE-BUREAU, voor 3 heeren - 0.30

_ 136, WEDSTRIJD VOOR APPELDAMES, voor 2 heeren en 2 dames - 0.30

„ 141. LEVE DE SPORT, voor 6 heeren. en TERUG VAN DE VEETENTOONSTELLING, voor 2 heeren - 0.30

„ 501. CLARETTENWIJN, voor 2 heeren en 1 dame - 0.30

„ 504. WIE EEN KUIL GRAAFT VOOR EEN ANDER, klucht voor 5 heeren - 0.30

„ 508. ARGWAAN, klucht voor 2 heeren en 1 dame. — BRUILOFTSHERINNERING en MIRLITONCONCERT, 2 vroolijke Bruiloftsliederen voor alle

bruiloften ^ - 0.30

„ 510. HIJ WIST RAAD, blijspel voor 2 dames en 2 heereni - 0.30

„ 522. WIEN ZOU ZE NEMEN, klucht voor 4 heeren 0.30

., 523. ONTMASKERD, klucht voor 3 heeren - 0.30

„ 524. TWEE VAGEBONDEN, klucht voor 3 heeren - 0.30

Deze stukken zijn bij alle solide boek' en muziekhandelaren verkrijgbaar, of worden na ontvangst van het bedrag, franco toezonden door den uitgever J. D. DIJK, Oude Kijk-in-'t Jatstraat 66, Groningen,

Door de tegenwoordige hooge papier- en productiekosten, is het ons niet mogelijk de Catalogus gratis te verstrekken. De prijs is nu:

CATALOGUS A voor Voordrachten met en zonder zang. Kamerstukjes Tooneelwerken, groote en kleine bundels Voordrachten, enz. (32 MödZ.) 10 ct.

CATALOGUS B voor Bruiloftsliederen en Feestartikelen, Neuzen. Maskers, Mutsen, Pruiken, Vuurwerken, Guirlanders, Baarden enz. (32 lllZ.) 10 ct.

Sluiten