Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kan ik óok van de partij zijn?" vroeg Lena.

"Neen, daar deug jij niet voor; 't is misschien een lastige espeditie, en jij bent veel te gauw met alle mogelijke soorten van medelijden vervuld. Wil kijkt nuchterder om zich heen. „Maar wat is er dan toch aan de hand ?

O hij heeft gisteravond een heerlijke partij sigaren opgedaan, en "hij is bekocht. Nu moet Wil meê, om den winkelier eens onder handen te nemen," lachte Karei.

„Neen maar, wat is er?" vroeg Wil verder. „Kom Piet, gee volledige inlichtingen, anders ga ik niet mee.

Laat me dan maar aan het woord, verzocht de aangesprokene, en verhaalde daarna zijn ontmoeting van den vori-

^e"Die°arme stakker," zei Lena medelijdend, op den jongen

d°^Als het waar is, moeten we maar eens zien wat we doen

kunnen," opperde Piet. . ...

„Heb je al plannen gemaakt voor den jongen, jij, aartsplannenmaker?" vroeg Karei. "

„Misschien kunnen wij hem wel in t pakhuis gebruike ,

°^Wil neem een en ander voor dien zieken tobberd meê,

7) '

raa I?neema niets mee. Eerst zien, en dan handelen. Misschien

hebben we weer met zoo'n echten deugniet te doen. Goed Pipt ik era meê. Hoe laat gaan we ?

„Óm een uur of drie, is dat goed? Dan kom ik van

^Afgesproken, hede^middlg6wijden wij ons dan aan een

Op 'den * b ep^aaMen tijd kwam Piet zijn zuster halen en togen beiden naar het opgegeven adres Het huis waar j moesten binnentreden, zag er allesbehalve aaniokkelykui. Een uitgesleten houten trap leidde naar een tweetal deuren, waarvan de eene aan „het huis", de andere aan de bovenwoningen behoorde. Voor de bovenwoningen was er geen schel, zoodat men de openstaande deur binnentred^en en z o langs de trap naar boven moest werken, teneinde het doel

van de reis te bereiken.

„Hier moeten we wezen," zei Karei, „zal ik maar v0^gaan • ^ 'Vooruit rnaar," besliste Wil, „voorzichtig op de trap^ Die laatste waarschuwing was niet bepaald overbodig. De trap namelijk was niet alleen verbazend uitgesleten, maa verteerde in een toestand van zóo verregaande onreinheid, dat een eerzaam Amsterdainsch huismoedertje e'

van zou hebben gekregen. Dit een en ander ^akte het be klimmen van deze trap niet bepaald gevaarloos. Bij wijze

Sluiten