Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Je bent zoo'n flinke jongen, dat je weer gauw naar school moet, en je best doen om goed te leeren. Kan hij straks eens bij ons aankomen?" vroeg Wil, „dan zullen we 'teen en ander meêgeven dat je noodig kebt."

Met deze toezegging verlieten broeder en zuster het kamertje en kwamen zonder ongelukken weer in de Tuindwarsstraat terecht.

„Wat denk jij er van?" vroeg Piet aan zijn zuster.

„Nu, met den man heb ik niet veel op; maar die jongen bevalt me wel."

„Precies mijn oordeel. We zullen, als je 't goedvindt, maar een paar dekens zenden en wat eten geven; misschien kunnen we wel iets voor den jongen doen."

„Ja, als hij oud genoeg was, kon je hem allicht in het pakhuis gebruiken. Misschien zit er een goede bediende in hem."

„Wel mogelijk. Ik zal dien man toch eens met Ds. Z. in aanraking brengen; dat is wel iets voor hem."

„Niet kwaad bedacht, maar moet er geen dokter zijn?"

„Misschien óok wel noodig; laat ons dat morgen zien."

De knaap kwam een uur later bij de Snelwagens aan, en ontving daar van alles wat zijn hart begeerde. Hij werd door de goede zorgen van Lena wel wat al te rijkelijk gevoed; kreeg een paar nieuwe schoenen, heel wat kleeren mee, en 's avonds werden nog andere weldaden op het dakkamertje bezorgd met de boodschap, dat de kleine Piet den volgenden morgen nog maar eens terug moest komen.

HOOFDSTUK III.

WEES GEWORDEN.

Den volgenden morgen kwam Piet, maar veel later dan ze bij de Snelwagens gedacht hadden. De beide broeders waren voor zaken de deur uit; Wil was boodschappen doen en Lena was alleen tehuis met de bejaarde dienstbode, die haar de tijding bracht, dat „het jongetje van gisteren er weer was."

„Laat het ventje maar even hier komen, Klaar."

„Best juffrouw," en de goede ziel slofte weer naar de voordeur, waar Piet nog op de vloermat stond. „Kom maar meê, kereltje;" met deze toespraak noodigde zij hem uit haar te volgen.

Doch onze maat scheen in een allerwonderlijkste stemming, hij was ongedurig, zijn oogen dwaalden rond van de eene

Sluiten