Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet nalaten op te merken: „U is nog van den ouden stempel, mijnheer."

„Hoe bedoelt u?"

„O, niets; ik mag dat wel."

„Maar ik begrijp u niet recht."

„Wel mijnheer, ik bedoel dat u nog bidt; maar dat gaat zoo."

„Bidt u dan niet meer?"

„Wat zal ik u zeggen. Bij ons in den Oost komt dat zoo niet meer voor."

„Hé, dat is vreemd "

„Och, waarom? U begrijpt wel; dat gaat zoo."

„Ja, waarom! Ik meende dat men in den Oost meer bad dan hier."

„Och mijnheer, dan vergis je je leelijk. Bij ons in de Oost bidt er niemand meer."

„O, ho, dat is wat sterk. Ik ken menschen, vele menschen zelfs, die in de Oost bidden."

„O, u bedoelt zendelingen of iets van dien aard. Nu ja, die zijn daar voor de inlanders. Maar, ziet u, ik had het over de blanken, en als men in Indië komt, doet men het niet ireer. Dat gaat zoo."

„Dus u meent bijvoorbeeld dat bidden voor mij overbodig is."

„Och neen, dat nu weer niet. Ik zeg, ieder in zjjn smaak en ieder zijn vrijheid. Ik heb aan 't bidden geen hekel. Vroeger, maar dat is al een heelen tijd geleden, deed ik 't ook nog; en ik mag het wel, gerust ik mag het wel; maar als men veel gezworven heeft, wordt men er niet beter op; dat gaat zoo."

„Wat hebt u dan vroeger gebeden, als ik vragen mag."

„Ja, wat? Hoor eens mjjnheer, ik ben geen dominee, daar heb ik geen verstand van."

Dat vond Karei blijkbaar ook, en hij bracht het gesprek op een ander onderwerp, waar de gastheer niet op tegen had. Het maal was vrij spoedig geëindigd, en een half uur later kwam de dokter terug. Nu volgde een nauwkeurig onderzoek van den patiënt, en toen het geëindigd was kon de geneesheer geen zeer geruststellende verklaringen geven. „De jongen is zwak, en heeft toch al een knak beet, maar door dezen val is hij inwendig zwaar gekneusd. Yoorloopig moet hij hier liggen blijven."

„Maar dokter, dat gaat niet. Op de sofa kan een zieke niet rusten."

„Neen, ik bedoel ook alleen dat hij zelfs de kamer niet uit mag. Kunt u hier niet een rustbed voor hem neerzetten, mevrouw?"

„Ik had gedacht hem naar boven te laten brengen"

Sluiten