Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat het aan u, te oordeelen, welk gebruik u van mijne inlichtingen wilt maken. Mevrouw Oker is, zooals op de strook staat uit gedrukt, eene weduwe; haar echtgenoot is een paar jaren geleden gestorven. Van haar zelve bezat zij reeds eemg vermogen, dat vermeerderd werd met een gedeelte van de nalatenschap van den heer Oker. Bovendien heeft zij onlangs een zeer aanzienlijke erfenis gekregen, waarvan een gedeelte op het tafeltje ligt en ha daags zal toegezonden worden." ^

„Zij is dus een vermogende vrouw?

.Schatrijk.'

„En weldadig, niet gierig, maar behulpzaam /

„Dat is mij onbekend. U begrijpt, dat ik mij met haar doen en

laten niet bemoeien mag." # , , ,

„Maar u kent haar toch^zeker in zoover, dat u mij kunt at- 01

aanraden haar te bezoeken.*

De notaris trok weer de schouders op. . ,

De heer Prins liet hem echter niet los. Hij zat als op gloeiende

St66U6H* • j

„Zou zij gewillig zijn, iemand van mijn stond, die door een samenloop van omstandigheden tijdelijk in nood verkeert, te helpen

en geld te leenen?" .. , , •.

„Ik weet het niet," was 't antwoord. «Voor zoover mij bekend is, geeft zij haar geld slechts als hypotheek op huizen en landerijen: Maar 't is mogelijk, dat zij ook op andere wijze haar geld uitzet.*

„Dus zou ik het wagen haar te bezoekend

„Dit raad ik u af. Het zou voor u veel tijdverlies kunnen zijn. Veronderstel eens, dat mevrouw Oker op reis is, althans met bij uwe komst in de stad is. Dan zou 't moeilijk voor u worden, op

haar te wachten." , .. ,

„Dat is zoo. Ik zou haar dus kunnen schrijven en haar verzoeken mij te ontvangen?"

„Dat vind ik beter." ....

„Nu nog een vraag: Mag ik mij op u beroepen <

„Liever niet. Mevrouw Oker mag niet weten, dat ik met u over

hare geldzaken heb gesproken." .

„Maar vergun mij dan ten minste, dat ik uw naam in mijn

brief vermeld."

„In hoeverre?" , , ,

„Dat ik u ken als notaris en ook wel eens door uwe tusschen-

komst geld verkregen heb.'

„Ik moet u dit afraden. Immers, mevrouw Oker zou — en te recht — u zeggen of schrijven: „Wanneer de heer Verstout u meer dan eens geld heeft verstrekt, zie ik de noodzakelijkheid niet in,

Sluiten