Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Als zij al ane de roode zee kwam,

De pijn al en de smerte die 't mooi maagdetjen aankwam :

„Lei mij, lei mij tot ane de schure;

Laat 'k zien , wuk dat er met mijn zal gebeuren."

11. Als zij al ane de schure kwam,

De pijn al en de smerte die 't mooi maagdetjen aankwam : „Lei mij, lei mij tot ane den wilden bosch ,

Dat ik de vogelen hoore zingen nog."

12. Als zij al ane den wilden bosch kwam,

De pijn al en de smerte die 't mooi maagdetjen aankwam :

„Lei mij, lei mij tot ane de kerke,

Dat God en Onze Vrouwe mij mag versterken."

13. Als zij al ane de kerke kwam,

De pijn al en de smerte die 't mooi maagdetjen aankwam :

„Lei mij, lei mij tot ane den hoogen autaar,

En je doet erre daar af mijn schoon gekreukeld haar."

14. Haar schoon gekreukeld haar wierd afgedaan,

En het wierd erre naar Onze Lieve Vrouw aangedaan. „Doet af, doet af mijn gouden krone wijd en zwaar,

En je leg ze op Onze Lieve Vrouwes schoon zwart haar."

15. Haar gouden krone wijd en zwaar wierd afgedaan ,

En het wierd erre naar Onze Lieve Vrouw aangedaan. „Doet af, doet af mijn zijden kleeren,

En wilt Onze Vrouwe daarmee vereeren."

14 en volgg. De verbeelding der kantwerksters had hier vrij spel en heeft dan ook leelijk huisgehouden. Om den wille der volledigheid moet ik nog de drie volgende strophen opnemen, in te schuiven achter vs. 2 van str. 15:

„Doet af, doet af mijn zijden ceinture wijd en breed ,

En je doe ze rond Onze Lieve Vrouwe haar leên."

„Doet af, doet af mijn gouden gespe,

En je leg ze op Heere Jezus' kiste."

en:

„Doet af, doet af mijn gouden keten wijd en zwaar,

En je doe ze op Onze Lieve Vrouwes hoogen autaar."

eveneens door mij gehoord.

Sluiten