Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIE H.

S^MSTTffDmË

MODE-A. GADEMIE

r. & e. mmtmzEK,

12 Raadhuisstraat 12, Amsterdam.

EJBINIGSTJSI VA MISCH'OOU,

Ib Nader! and voor opleiding tob Damew tot Coatamière, Coupeusa, Dlrectrioa of Leerares ln het Costuumvak.

Bekwaralitg la onbegpijpelljk kertsa tip» j^wy Dames, vraag s. v. p. prospectus.

iffliiEtaraipJiPll"

AMSTERDAM.

Stoomfabriek Man

toiletzeep.

EAU DE COLOGNE.

PARFUMERIEËN.

Toiletzeep.

BAFÖSÖE Toiletzeep is gegarandeerd zuiver.

SAPÖOÖH Toiletzeep schuimt evervloedig.

IapöDOE ToMsssp maakt ds &.aid zacht ea blank:. SAPODOR Toiletzeep ls spaarzaam in het gebruik. SMOBül is fin geparfumeerd volgens MoHand-

(schen smaak.

SAPÖBOE EAS BE COLOGHEZËEP is eeae MJ nitstsk Ëjne

(en zeer verfrisscheisda Toiletzeep,

SUFOOOFi Toiletzeep is nis! minder dan de duurste

Franschs zeepen, doch weel gnedfeeopep»

Eau le Cologne.

Cl $ QflU riQ concurreert zoowel ia prijs als in qualiteit met de meest vil Vm gerenommeerde merken.

6 k PI1H AH ■ BOUQTJET DE MA.HIA.G-33, met etiquette 0ÜmI U Ü V I& * waarop de portretten van Hare Majesteit en Prins Hendrik, is eene Eau de Cologne van

onovertroffen fijne qualiteit.

Groot Suoaes!

PAU LKRUGER P0RTEM0NNA1E

Fan PBIËA qualiteit Ssrokfeoleior. , , ,00„

Fraai, sa33sle en «Iselsssatlg. 0 p § C ï' 1 C ll t .«887.

«im «u SINGEL 263-283,l/dPSeKiraat.

Fabrieksmerk m t©ec.an« vsbj. »

Prijs per stuk Tl.-. I. MEIJERINKjMEIJER, Makelaar.

Porto 10 cent. _——

Te verkrijgen bij de meesie voorname han- , , , . _ . . ™

delaren in Lederwaren, Galanterieën enz. lil'9 helpt d# w- - * ** ■

™ ' . , ,Ew t'.oataasïSssie ïsos' «ie HrajffH-

Haefddepsê 4e Amsterdam ff4.vj,2a,rcncj, ? Er is te St. Helena drin-

VERWEEGEN & KOK, Kaiversiraat 88-90 g8nd behoefte aan Kaarsen an ©mier-

.Maison Chic,

Kalvers traat 117, ÉmjSerdara.

ifSfiriw y

Specialiteit i Cosnis.

Dames- en Kindermantels.

VOORZIEN VAN DE GROOTSTE MATEN.

U Zeer billijke Prijzen. ^

Vrije Toegang. Vrije Toegang.

S. MAISONPIERRE,

Nieuwendijk 229, b/d. Dam, AMSTERDAM.

Wegens verboawisg worden van af heden al!e voorradige SOEBEREN, waaronder eea prachtige keuae Nouveautés, voor as- St, Nicolaas Qïilvaagca, mei 022012220 prijsvermindering uitverkocht, Siaifing 8 Becsffiber a.g.

UT* WH1JE TOEQftü©.

Aanbevolen door de lookscholep. B

„PILSNER URQDELL",

3#E« uH Mi

BDrgeiiiche Brauhaus te Pilsen.

Ceneraa! Vertegesiwoordigers voor Nederland:

F. FISSLTHALER & R. SCHUDT.

AMSTERDAM. ROTTERDAM.

Technisch Bureau. Ha E. OlliilO Jr*

Dfl'B'irS'^SI jl9S3 KASTOOR: Golderschekade 31 — 33 (Plan C«

Hü ■ ■ tHUHBI. WERKPLAATSEN : Binnenhaven O.Z. (Feijenoord.)

ÏÏZEBDÖÏTRÜÖTIE. Fabrlekssporen. Loodsen. Centrale verwarming. Overkappingen —— — nl '->3 Brnggen. IJzeren Gebouwen.

jjp^ Stalen Balken.

1P S ï111 ffü ® i® 1S © ffl

in 120 qualiteiten en yerpaïilfingen. TAFELZILVER.

De naam „SAPODOR" is een waarborg voor I soed, TaicbbHD^l., Ceintuurgespen,

OHVERVALSCHTE PRISA QUALITEIT.

Btljlbenerkinu yindt men ln de „Zaan-

PREN-Ï PREN-! FREN-! PRENTENBOEKEN!! STRAAT 57, Amaterdaui,J

J. B. VAM diemeh, rnmmwmwmw®

Nieuwe Vijzelstraat 3, schuin o/d oude Broodfabriek.

£ OOIS & ZOON,

Schoorsteenvegers en Bookverdrijvers IRÜIDERSTR. 23. — Telepi«" N<"

newen aan de Schoorateanen R • o k T r Ij ia

Uia^en. Goed of gaen geld. Abonnement ro$r het vegen der Sohoonl«en»n»osror»oi« Stbouwe*. Te ontbieden xoowel binnen ala baiten de stad.

I Heeren-en Kitiderkleeding-Magazijn 1 iieuw-Engeland,

B SINGEL hoek Koningsplein 472, 474, 476, msTEnniin.

Groote keuze In

1 DEÜ1SMS0HS, PARDESSUS | en PANTALONS.

1 Afdeeliag KSLEEDEBIAEEBIJ. |

Bekwame Ccnpeura. p Vlugge en aecnraite bediening |

Hiarmsda berslen wö hel Magazijn, DE VIER JAARGETIJDEN" tn Jnngen{teereu- act füeUieskleedinc het geachte pul/Hek ten zeerste aan.

ALBERT DIJKSTRA,

iiemendijk 135.

W'G-30EL£. SENIOR ^HOFLEVERANCIER®1!

KAMPEN 1847-1897.1

St. Nicolaascadeaux.

Wij berichten de ontvangst eener uitgebreide ' collectie Hcsaasleiii Zilif ei®esi en Oiamanf:weficeni waaronder zeer fraaie RINGEN, BROCHES, ARMBANDEN, OORKNOPPEN enz., tegen uiterst billijke prijzen.

S. SPUEBj

35 Koofdsteeg Kalversfraat 222 SMstralt 7

ROTTERDAM, AMSTERDAM. DEN HAAG.

Heeren-; en Kinder-Kleeding,

GEMAAKTll OP MAAT. Peek & Gloppenburg.

HmsM is alle groê Mm m MsrM.

ZEEPZIEDEttIJ ,,'T KRUIS"»

SLilEDRECHT (Holland),

Zachte Glycerine ze op.

i Gebroeders BARENOS. I

iinmananiBsiiBuiiiiiiiiiiiM"

1 FABRIEK en MAGAZIJN i

3 =« van —= |

1 Men 6i Mi Irtt |

| < OPQERISHT SS55. > ij

j AMSTERDAM, {

| Raadhuisstraat 53. g

WETEK8CHAPPBXMIIE " OPTISCHE ISBICIITIK6.

#t Hl - ÜM^EL VAN BUDEia.

Specialiteit in Brillen en Finoe-nez.

82 BOKIH 82 — AMSTERDAM. Telephoonn. 3553.

De brochure ,Het behoud der oogen11 gratis verkrijgbaar.

Phoenix-Brouwerij

H. ISSUffiSIKS &

JkiÊersfoort. — Holland.

Specialiteit in EXPORT-BIEREN naar de Tropen, uitmuntend door fijne BF0H1 en EÜStekeMeS Rïïlflsk

liliEIIES VAI HGSffOB

berichten, dat z|J in perceel REIHBRARIOTPLEIN il@a lo een

iodel Meubel-Inrichting

gevestigd hebben,

Zij noodigen beleefd tot een bezoele uit.

JULIUS HUF,

Kleedermakerij en Uitrustingen. H IIÜSTEitDA II.

Ventte & ft,

Binnen Amstel 30, AMSTEFODAM.

SIOlïiraSTEli

OS»

Rotterdam, Schiedam, Viaariiingeii,

Dordrecht, Aib!asserdamf öasterhoyt, Kampen, Zwolle, Deventer, Ziitpheei.

/e0LDSCM£0/Nfi/

l K?»f8SÏ,V5''5i '43 en / I Ruim 250 l„s7u?S''aCht SOS- I I ia§r« Prijzeu voorhaaaen I Vra?'g C"taiog„8,1

m

l ï. FR08ER & ZOOI

Sof» en ISfJfcsleveranclers.

FABRIEK en MlGilIJI

VAÏT

Ziifleii- en Vilten HeerenlioBfleiL

SPECIALITEIT

in Militairs ipipementen.

10 Vijgendam 18,--Amsterdam

| „CORONA" 1

I Amsterdam. I

I MODERNE I

I BLOEMWERKEN. I

Telefoon 383.

Sluiten