Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geld mêe te verdienen mensch, en de maat komt daar ook nooit vol". — „Van dien Folkert kan je ook niks gewaar worden. Onze knecht heeft hem eens gevraagd, toen zij samen in den scheerwinkel waren, of het hem in Holland wat bevallen was, maar denk je dat die kerel iets zeggen wou?" — „O, praat mij niet van die familie, 'k Mocht dien man anders al niet zien, laat staan van nu. Je moet rekenen, nu die in een mooi nieuw huis woont is hij binnenkort ook niet meer te gebruiken". — „Precies wat mijn man ook zegt. Hij zegt: „Dekema zal het nog wel eens gewaar worden met zijn arbeiders; hoe meer hij ze omhoog steekt, hoe meer last hij er meê krijgt. Wie heeft er ooit van gehoord, voor het werkvolk zulke woningen te bouwen, met een alcoof en alles er bij. Wij hebben ons geheele leven in bedsteden geslapen, en nu zulke arme lui in ledikanten!" — „Zal ik je eens wat zeggen buurvrouw? 't Is nergens anders om te doen, dan de menschen socialisten te maken. Hij denkt zeker dat de andere boeren nu óók zoo gek zullen zijn dit voorbeeld te volgen." — „Kan je begrijpen ; mijn man heeft ten minste gezegd, dat hij liever alles verkoopt, dan dat hij van het werkvolk heeren maakt. Hoe meer je ze geeft, hoe meer zij willen hebben." — „Och, je moet rekenen, die Aag heeft Dekema geheel weg. Ik weet er niks van en praat er liefst ook niet over, maar dan moet je vrouw Struik maar eens hooren, die komt er iedere week met de bollekorf." — „Ja, ik weet er alles wel van, en nu van zelf die nieuwe beweging in hun school er bij, als er moderne dominees komen te preeken. Ik zeg maar, 't is een schandaal en dan nog wel voor iemand die administreerend Kerkvoogd is. Als het ten minste een beetje kan, moeten de mannen zien hem van de herfst te wippen." — „Ik denk er precies zoo over; 'k heb tegen mijn man gezegd: jullui kunt hier op aan, als jullui niet zorgt dat Dekema de kerkvoogdenbank uitkomt, dan gaan jullui er uit, want die fijnen zullen net zoo lang wroeten, totdat ze alles in bezit hebben." — „Of je begrepen hebt, je kunt er van op aan dat in die Christelijke School wat wordt uitgebroed!" — „Als wij het geluk maar hadden, dat wij een modernen dominé kregen, maar ik vrees, dat zullen ze óók allemaal wel klaar hebben als het er aan toekomt." — „Heb je er ook van gehoord, dat mevrouw Veringa voor den winter de pastorie nog verlaat?" — „Nou om je de waarheid

Sluiten