Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar nood geklaagd, maar een smartelijke trek op haar gelaat, een droeve blik uit haar oog, soms een nauw hoorbare zucht uit haar borst, verraadt meer dan woorden zeggen, gelijk dat wel vaker in het leven voorkomt. Op eens worden de gedachten afgeleid door het orgelspel. De organist speelt een zachte melodie, wat ook maar goed is, want het klinkt zoo in de bijna ledige kerk. Daar gaat bekoring uit van den klank der tonen, 't Prachtige instrument heeft een heerlijke tonatie, niet alleen wanneer alle registers openstaan, maar vooral wanneer pianismo wordt gespeeld, en de vox-humana zoo uitkomt. Meermalen komen gevoelige snaren der ziel dan in trilling en Folkert van Vliet zegt vaak dat het machtige orgelspel voor de preek hem meer dan eens in stemming heeft gebracht.

Maar wie in dit oogenblik ook verteederd mag worden, Smynia niet. Met nijdigen blik gaat zijn oog de ruime banken en ledige stoelen langs. Wacht eens, wie missen er alzoo. Jansen natuurlijk. Enfin, die levert al sinds lang niets meer op de hoeve. Dan is Sjoerd Ferwerda er niet. Laat die ook eens weer met zijn korf aan de deur komen. Sjouke mollenvanger komt ook bij hooi en gras. 't Wordt tijd, dat die ook maar eens kleur bekent. Met zulke menschen wordt je het meest bedrogen, vooral bij de stembus. Als hij liever naar de school gaat dan naar de kerk, dan moet hij voortaan ook maar bij de orthodoxen zijn mollen vangen, in elk geval heeft hij dan uit zijne landerijen weg te blijven. Hij zal hem dan eens laten ondervinden, dat Smynia een langen arm heeft. Die vrouw Struik draait ook met alle winden. Het is zeker de dank voor de nieuwe toffels, die zij het laatst gekregen heeft, dat zij bijna altijd naar de school krast, met haar groot kerkboek waar zij geen letter uit lezen kan. Ondank is nu eenmaal 's werelds loon. Was het niet dat hij haar om haar kwaadsprekenden mond moest ontzien, dan behoefde zij ook niet weer met haar broodkorf op de State te komen. Vervelend dat hij met dat wijf om alleen bij hem bekende redenen voorzichtig moet zijn. Daar heb je zoowaar de kastelein uit „de Vergulde Baars" ook. Nou, je kunt wel zien dat die ook beter in de tapkast thuis is dan in de kerk. Kijk, hij weet haast niet of de pet op of af moet. Wat een kerel 1 Ja, ga maar zitten oude jongen, d'r is van morgen ruimte genoeg. Wacht, daar komt een diaken. Natuurlijk omdat

Sluiten