Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er zich prachtig ingedraaid. Een mooi huisje, vitrage voor de ramen, een lekker veeren bed, voor niemand meer een slag behoeven te doen, een zoon, die alle lasten en zorgen voor haar wegneemt, wel, zij kon wel een rentenierske zijn, zoo zij daar in haar kamer zit, — en daar tegenover zij in hare armoede. Altijd werken, altijd op pad, is het niet met den broodkorf, dan met de petroleumkan.

Zij heeft nog een man, nu ja, maar wat heeft zij er aan? Een goeie kerel, op wien niets te zeggen valt, die haar in alles de baas laat, maar er ook zoowat niets inbrengt. Als zij ook eens weduwe was, dan kon zij zich aangeven bij de Diaconie om een vrij kamertje met wat onderstand, maar nu wordt zij nog voor vol aangezien omdat zij een man heeft. Niet, dat zij naar den dood van den oude verlangt, maar 't is toch maar zoo.

Laatst is haar gezegd, dat als zij 70 jaar wordt, haar een pensioen toekomt van het Rijk, maar dat duurt nog zoo lang, en wat is twee gulden in de week? Te weinig om te leven en te veel om te sterven. Zij zal dan nog evengoed moeten ploeteren om er bij te verdienen, 't Is wat te zeggen, oud en arm te zijn. Hè, wat loopt het zwaar in die grint. De eene klomp is ook lek. 't Moet ook wel op die scherpe steenen. Van zelf, weer een paar nieuwe voor veertien stuivers, 't Zit er wel aan, vooral tegenwoordig, nu alles zoo duur wordt. Er komt misschien oorlog heeft haar man Zaterdagavond in den scheerwinkel gehoord. Nu, 't zal haar zorg zijn. Zij is tóch arm en heeft niets te verspelen. Haar leven, nu ja, maar zulke oude vrouwen schieten ze niet dadelijk dood. Misschien kreeg zij het er wel beter door. Als er eens een heele omkeering in de maatschappij kwam. Stel je voor, 't zou wat worden, als de rijke lui eens werken moesten als zij en haars gelijken. Smynia bijv. een gewoon arbeider, en zijne vrouw met den bollekorf loopen. Een oogenblik vliegt er een boosaardige trek over haar gelaat. Doch ook slechts een oogenblik. Neen, dat wenscht zij toch niet. Althans niet voor vrouw Smynia. Die kan niet helpen wat er voor haar in het verledene ligt. Die staat er buiten en heeft het al zwaar genoeg. Vooral in den laatsten tijd. Foei, wat is het een weer! Als dat op den duur maar niet vast loopt op GroldaState". D'r zijn wel grooter bergen gedaald. En dan die ellendige drank! Zij is geen geheelonthoudster. Zij houdt niet van die nieuwig-

Sluiten