Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

looven dat dengenen die God lief hebben, alle dingen moeten mede werken ten goede. Daar is ook een tijd in mijn leven geweest, dat ik dit niet verstond, maar sinds ik aan dat woord houvast kreeg, is het dragen der lasten mij lichter geworden."

„Je hebt ook goed praten, je zit hier mooi. Als ik het zoo had, zou ik ook niets meer begeeren, maar wie ontfermt zich nu eens over mij?"

„Maar mijn weg is toch ook niet altijd vlak geweest, buurvrouw, en bovendien al had een mensch alles wat zijn hart begeeren kon, en hij had géén vrede voor dat hart, dan was hij immers nog doodarm ? De overvloed van dit leven maakt niemand gelukkig."

Dit laatste moet vrouw Struik toegeven. Aanstonds dwalen hare gedachten weer naar „Grolda-State". Daar is geld en goed in overvloed, maar ook geluk ? 't Lijkt wel mooi, wanneer vrouw Smynia des Zondags met haar breed gouden oorijzer op, de juweelen veeren voor, de kerk instapt, of nu en dan des Vrijdags met haar man naar de Leeuwarder weekmarkt rijdt, maar dat zit aan den buitenkant, en om gelukkig te zijn, moet je van binnen iets hebben. Dat gevoelt zij heel goed. Vreemd, dat zij van morgen telkens aan Smynia denkt. Soms gaan er wel dagen en weken voorbij, waarin zij zich nooit met hem bezighoudt, nu is zij met hare gedachten telkens op „GroldaState."

„Heeft Hein ook gesproken over de vergadering van Donderdagavond?" vraagt zij opeens.

„Je bedoelt zeker van Woensdagavond ?" — „Wat is er dan te doen ?"

„O, dan is er een samenkomst in de School waar over Kerkelijke zaken gesproken zal worden," is het voorzichtig antwoord van vrouw Winkel, omdat zij wel weet hoe gevaarlijk het is, om vrouw Struik te zeggen, wat misschien beter is niet aanstonds publiek te maken.

„Neen, ik bedoel de vergadering van de Kerkvoogden en Notabelen in de leerkamer. Ik dacht dat Dekema wel eens iets aan Hein had uitgelaten."

„De boer spreekt met Hein nooit over die dingen."

„'t Moet anders wel van belang wezen. Vrijdagavond is Smynia in de Jachtweide nog al aan het opscheppen geweest. Natuurlijk zat er weer een goede stamper in. Hij zou eens laten zien wie baas was,

Sluiten