Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iÉSÜTIABETISCH REGISTER

OP DE YERZF.X UT

DE GÉNESTET'S DICHTWERKEN,

Ris.

Aan Adda 213

Aau Ds Humanus, Theol. Doet. 11-2 Aan een heereboer. . . 166

Aan een Hollandachen knaap . 100 Aan een Lid der Kommissie tot afneming van het weieer beruchte Staatsexamen . . 7 \an de >Holia»dscho Jongens"

van Hildebrand 1

Aan de Watersnood-poëtou. . 232

Van de zon 131

Aan iedereen 45

Aan mijn vriend Mr. E. H. 3 Jacob, naar IJatavia vertrekkende 43

Aan mijn zoon 220

Aan zee 2 6

Afgebroken discussie .... 108

A lai migten 20

Album ......... 70

Als ik des zomers 32

Anni's taal 125

Arme visschers 18i

Ai-s longa. vira hrevis. . . . 159 Autoritei ts-engcloof . , . .98 Bede 2-21

Bli.

Buginsel en konsekwentie . . 107

Bekentenis 190

Benjamin-af 165

Btu.t om beurt 95

Biblia 150

Bidden 214

Bidden . . . 232

Bij een "fantazie" van den kunstschilder J. A. Kruseman 79

Bii het beekje 78

Bij Meer en-Lierg 158

Bladvulling 84

[joutc.de 79

Cotin's opinie 103

Da=;e!ijksch brood 45

Dat 'g de kuust 166

De avondzon .75

De beste vriend 1.93

De engel bij het graf. . . .155

De feestdag 125

De handdruk .... . . 17 De Heer is haar herder . . . 2-20

De Heiden-Apostel 182

De Hertogin van Orieans . . 18

De humorist 39

De kunstenaar en zijn publiek 19-2

Sluiten