Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar rozen des geloofs, maar 's hemels rozen bloeien Liefst m der weduw doornenkroon)

Nu laat mij staren in die droeve wezenstrekken :

n- me °? ï m eek g°Iaat die eedle ziel ontdekken. n."'0, Sr00'?' he%e emart, geheel zieh-zelf bewust.

Die al de diepten peilt der opgereten wonden.

Maar, door dat Inden zelf te vaster Hem verbonden,

ie kalmer in Gods wil borust.

O, al wat in haar ziel aandoenlijks lag verborgen De ennnng harer jeugd, haar liefde, fope en borgen,

7on tlptf ^TT ln, d,en tr*an' voor 't alziend Oog gevloeid Strak» 1.1h droppel dauw èn stofjes saam èn geuren Straks mag Je moede roos zich weer naar 't zonlicht beuren Door t koel en lavend vocht besproeid.

Hoe biddend spreekt dat oog, ten hemel opgeslagen !

' D1-etS' i?eIaaS' van de aar<1 meer heeft te vragen

Dic bHk der ',l,°ers der wolke" scheurt

n ! ,i„ ƒ ' dcn,boe] van t knellend stof ontvlogen

""*■" ïswaasrai-- wr

Uw bodem trillen deed, op d'aêm der Medici P

Vloekwaardiger gedachtenis! "eigen —

h|| 1£\< d° W ^oId. schitterde aan uw zijde!

TTii? ge 8tam' W16DS lommor u verblijdde!

En (Taalde oX^nT \B^k' met 'svaders bloed bespat: Vn t u dien nacht een troostende ongel neder

V0Ddt fen8znielW<üIeZtb0r8i' TI gadei ™ ec"theü weder n ziel die met u dankte en bad •

Maaswed- T doilderkDar>l' -^astTeljes ko'ge? snorde^8'

L WerdrreT7antr1e^loUoft f"* °mg°rdde'

\VaL° weLl]nnffdw?mh00ff'.,begr.°et door englenscharonl w ant üaar geloof wies op, door 't bloed dier martelaren Bovruchtigd, als een palm met hemeldauw g^voedT

Sluiten