Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Op het hooien van die blijmaar

wet een vreugdeblos gekleurd.

„Morgen is mijn dichter jarig,

o strooi bloemen voor zijn schreen, „Zooveel, als ik distien oogstte,

tranen stortte hier beneen.

„Bied hem wenschen en gezangen,

bied hem de eêlste dichterkroon; „Als mijn diadeem noodlottig,

zij die lauwer grootsch en schoon.

„Morgen is mijn Dichter jarig,

Morgen viert hij vroolyk feest, „"Wil hem dus een liedje zingen

vol van schranderheid en geest;

„Morgen is mijn Dichter jarig" —

juicht een zoete meisjesstem „Ferdinand.... die maakt geen verzen,

'k vroeg het anders vast aan hem. ■ ■ •

„En mijn Helding is ad patres,"

(dat 's een woord van d ouden lluyck),

Morgen is mijn Dichter jarig,

Maak toch van dit feest gebruik!

„Breng hem Henriëtte's wenschen

in uw blijden zegcngroetl Wie zoo schoon de ziel kon schetsen,

voegt de dank van 'trein gemoed; „Bied hem losse, dartle zangen

want voorzeker Tante Let „Zal hem christelijk gedenken

in een zalvend, mooi gebed I

„Morgen, morgen is hij jarig .

' „Morgen rijst zijn vreugd in topr

„Zoo, zoo vangt een andre stem weer

die verheugde tonen op;

„Deel ook van de blonde Madzy

hem de trouwe zegenbeê,

Bij het ruischen der akkoorden,

in uw zoetste zangen mee!

„Dat hij steeds die vreugd geniete,

die weleer zijn Reinout zag,

„Toen hij eindlijk, zwervensmoede,

tot ons kwam, na jaar en dag,

En een hemel vond op aarde,

door mijns Dichters hand gemaaifc

Sluiten