Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En het ingestort arduin;

Want een stemme heeft geklonken

Om uw opgeheven kruin :

Deze koningsweeftw is heilig,

Zuiver van de vorstenblaam : Deze koningsweezen veilig In de schaduw van haar naam I

ALARM ISTEIf.

Och bevende alarmisten, Och pruiken, podagristen, Och ouwe-wijven-kliek, Och nare leuterkousen, Och bankroetiers en smousen, Je malen maakt me ziek.

Je duffe konversatie Is ééne lamentatie,

En nergens zie je licht; Je snatert en je snottert, Je steunt en stikt en stottert.... 't Is wat een vies gezicht!

Gedaalde metallieken,

Failliete republieken,

D'effektenhoek vol vrees; De kooplui in perikel,

Heel de aard op een karikel, De wereld op de sjees 1

Het menschdom op zijn endje, Veel kinderen en — geen centje

Verdiensten op 't kantoor; Den heelen boel in 't honderd, En half Euroop geplonderd — Dat 's alles wat ik hoor!

Wie naar je praat wil luisteren, Die ziet de zon verduisteren.

Die weet niet, wat hij ziet, En zou zijn mooiste zaken Terstond aan kant gaan makeii, Of stuurt ze recht — in 't riet I

Die zou zich dood gaan kniezen, En al zijn geld verliezen Uit zuinigheid alleen:

1848.

Die laat zijn kroost verhongeren, En foetert op de jongeren, Die sporten om hem heen !

Die ziet, owaai! de Franschen Al in zijn keuken dansen,

De meid tot déjeunó ; Die '8 nergens op zijn aise, Die hoort een Marseillaise In 't lied van Isabé!

Die ziet in al zijn zonen Al tijger-aardjes wonen

En kleine Louis Blano's:

Die 's bang voor Balinezen, Die durft geen krant meer lezea, Maar kijkt er rillend langs 1

Met al die bange wezels, Die kwezels en die ezels,

Wie drommel, weet er raad 7 Al trekken zich die Joppen De haren uit hun koppen,

Ik weet niet of het baat!

Maar handen uit de mouwen, Conragie en vertrouwen,

En wat gezond verstand 1 De mensoh leeft om te hopen.... En 't zal zoo'n vaart niet loopen: 't Leit immers op zijn kant?

Ook ik beken het garen: Wat onze tijden baren Is ver van amuzant. 't Is vreeslijk en 't is ijselijk, 't is schriklijk en afgrijselijk . En ik heb ook bet land !

Sluiten