Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar Spanje, Spanje! 'k wil in 't lauwe schemeruur, Bij ^ t stargelïonker van twee Andaluzische oogen,

D' oranjelusthof zien der toovrendo natuur,

Den boog van t Moorsch paleis, de azuren hemelbogen! Ik wil Arnnjuez, Sevielje, Bu?gos — neen.

Op afgelegen kerkhofhoeken.

Waar nooit de zon der glorie scheen,

Wil ik, o, Spanje 1 't graf van uw Cervantes zoeken I

En ik zal drijven in den gondel, als de nacht "P Napels waatren daalt, als de avondwinden hijgen

van weelde, en 't golfje spreekt van Tusso's liefdeklacht, bn Harolds zangen uit den schoot der baren stijgen!

Wees gij alleen mijn gids, o wilde Fantazij,

Myn reisplan is een lied vol grillen en verlangen:

Maar al die oorden roepen mij,

W aar rots of waterval dweept van verliefde zangen.

re]zen over zee en dolen over de aard; Wil, vreemde menschen zien en zeden, verre kusten •—> Dat is een kostlijk deel des korten levens waard —

bn ik moet zwei-ven eer mijn zwervend hart kan rusten

Ik moet mij sterken met natuur en bergenlucht,

By kunst en puin, in avonturen en gevaren!

Üp dan, dit goede land ontvlucht,

Um schatten des gevoels, des geestes op te gacren!

Mijn trouwe makker is gereed. Wij gaan, wij gaan, Als vrije vooglen aan het duffe nest ontvlogen;

Laat de eorsto lentestraal maar dalen uit den hoogen,

lin t lentekoor voor ons het uur van scheiden slaan ! Dei toekomst lacht ons aan van blauwe hemelbogen,

Het voorjaar komt! wij gaan, vaarwel, wij gaan aanstonds lenzg een dierbaar kind, tenzij twee sprekende oogen 1850 schreiend smeeken: Blijf bij ons!

SPEELGOED TAN MIJN KINDERJAREN.

[Speelgoed van mijn kinderjaren,

k Vraag u niet wanhopig weer: :k Hield nog enkle wilde haren

Van mijn zorgeloos weleer,

fin, bij 't rijpen van mijn leven,

Heelt des Hemels trouwe gunst Hooger rijkdom mij gegeven : Droomen, zangen, liefde en kunst I

Ik heb meisies om te stoeien.

Voor de vlinders van 't terras! Andre kijkers die mij boeien,

Dan 't geslepen tooverglas! (len, 'k Heb voor vliegers — luchtkastee-

Drijvende in den zomerglans ; Voor mijn drukke kinderspelen, Tonenspel en notendans 1

Sluiten