Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik weet zoeter, dwazer zangen,

Dan der sprookjes poëzij; Vroeger kon ik musschen vangen, En nu — duifjes, blank en blij ; 'k Heb een handvol mirteblaêren,

Voor amandel en rozijn,

En op mijn vervlogen jaren Drink ik met den ouden wijn! 1849

'k Wandel met een lied door't leven, Blij als 't kind aan moeders hand — Kennis, door uw rijke dreven,

Kunst, door uw gelukkig land ! 'k Heb een wereld voor mijn spelen,

En vermoeid van spel en lust, Of van mensehen die krakeelen, Ook een Hemel voor mijn rust.

SPREEKWOORDJES.

Dorst maakt van de frissche stroomen,

Die den wandlaar doen bekomen Van de hitte van zijn pad,

Meer dan kostlijk druivennat;

Honger stooft do rauwste blaéren, Harde boonen maakt hij zoet;

Slaap schudt veeren van de varen, En maakt nacht van middaggloed ;

Zuinigheid maakt eerlijke armen, Arbeid alle menschen rijk;

Mededoogen en erbarmen

Maakt het schepsel God gelijk.

Kleine handen, reine tanden Maken alle meisjes mooi;

Liefde tooit de barste stranden, Maakt een hemel van een kooi;

Witte dassen, witte haren,

Pruikjes maken dominees

Van wie vroeger losser waren Dan studenten op een sjees;

Geld maakt aap en uil en ezel Burgemeester, man van staat;

Wijn maakt d' allerfijnsten kwezel Tot een wakkren kameraad;

1849.

Zoute scherts maakt flauwe spijzen

Hartig, water-wijntjes fijn;

Eetlust, kippen tot patrijzen,

En »een broodje" tot festijn' Gouden knoopen, modekleeren

Maken mof en intrigant Vette hanzen, groote heeren;

Twintig leugentjes — een krant. Van gebrek aan krakelingen

Maakt u de angst een hongersnood; Praatjes maken menschen dood, Die nog vrij door 't leven springen; Onbeschaamdheid maakt een nul Nommer-één in 't wereldspul; Lucht maakt kranken tot gezonden; Edukatie maakt de honden, De aapjes in de kermistent,

Bijna menschen van talent;

Onze tijd maakt diplomaten, Filizofen, demokraten,

Van mijn kruier en mijn ».Tan ; — Maar geen kist vol ridderstarren Maakt van vijf-en-twintig narren ' Ooit één knap, verstandig man.

>T LATIJNSCHE SCHOOL.

Latijnsche school, Latijnsche poort! Gezegend en gezellig oord,

O wereld vol illuzie!

Vol lust en Grieksch en lief en leed, 0 wereld, die ik nooit vergeet, Vol vriendschap en vol ruzio I

O zoete bluf van t eerst 1 .arijn, O heerlijkheid de tolk te zijn

Cornelii Nepotis!

Te voelen, als men verzen echrijtt, Dat men altoos een bengel blijft, En dat de Rektor groot isl

Sluiten