Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geuren en fleuren van 't blinkend festijn,

Keuren van spijzen en kleuron van wijn!

Dappren, valt aan op uw pnik-koteletten!

Wappren, als vaandels, de blanke servetten,

Spoedig met bloed van de druiven bemorst,

Moedig vergoten uit weeldrigo dorst!

Helden, valt aan op uw walmenden feestdisch I Melden de resten boe goed hier de geest is 1 Harten en magen, organen en geest,

Tarten tot morgen de drukte van 't feest 1

Yloeie nu 't feestlied uit kokende longen!

Gloeie de Pudding in vurige tongen!

Krake de Noga en zinke tot puin,

Sniake dat gruizel van eetbaar arduin!. ...

Ruikers en kransen van versche festoenen,

Suikers, vaniljes, oranjen, citroenen,

Adem van frischheid, verkwik ons gemoed,

W'adem een koeltjen in 't ziedende bloed 1

Rompen van taarten en marmeren klippen;

Klompen van ijzen versmelt op de lippen I Gloeiende dronken aan vriendschap en min,

Vloeiende verzen vol boeienden zin!

Vonklende kolken en ruischende snaren,

Kronklende wolkon van fijne sigaren!

Volop van weelde, van lust en genot....

Dolkop, bedenk u een zaliger lot!

Dampende kruien van 't weelderig Oosten,

Stampende voeten bij hartlijke toasten!

Buien van geestdrift doorgieren de zaal,

Uien doorkruisen het prachtige maal!

Eere dan, wie bij de feestbokaal rusten,

Eere, wie 't langste den bekerrand kusten,

Eere, wie 't keurigst en fijnst heeft gesmuld Eere, wio 't kundigst zijn maag heeft gevuld. 18*7.

n.

EEN LIEDJE AAN EEN JONG STUDENT.

Gegroet, o lievling van mijn zang, O lust en eere van uw stand,

O jong en jolig wezen! Lang blijve uw jeugd floreeren:

Al duurt uw zoete droom niet lang, Gij zijt zoo'gloeiend amuzant. Gegroet en luid geprezen! Laugt mpogt ge u amuzeeren!

Sluiten