Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit wat hij hoort of ziet een lesje trekken kan,

Dan durf ik veilig ei vrijmoedig hier beweren,

Dat ge uit myn kl .en verhaal — al lacht gij — ook ku*- leort

v.

Ik put mijn stof uit geen bestoven foliant,

Maar 'knam gedurig tocfc een aardig werk ter hand, Een boek /ol poëzie en proza, diepte en klaarheid,

Vol on'zin en vol geest, vol laster en vol waarheid;

Voor wie maar lezen wil is 't altijd bij de hand En in gezelschap soms bijzonder amuzant;

Een werk voor iedereen door iedereen geschreven,

Yol studie, vol natuur: 't is hoorders, ^t is? Uw leven.

vi.

Mijn kunstloos drama, want dien naam verdient het wel Al brenjr ik niemand aan de poorten van de Hel,

Mijn vroolijk drama speelt in achttien honderd zeven En veertig; dag en uur is lang niet om het even,

Raadt zelv": 't speelt op een dag, die, wat hij brenge of baar. Toch altijd is en blijft de zoetste van het jaar,

De bitterste misschien, gelukkigen en rijken,

Voor d* armen snoeper, die bij alles toe mag kijken!

vii.

Een vriendelijke dag, een trouwe kindervrind,

Een dag, dien elk van ons heeft liefgehad als kind.

En die nog pas uw beurs, uw kroost, uw maag, uw woning^ Bepaald in opstand bracht; een bisschop en een koning, Vol zoetheid voor den mond, vol zielezalighcid,

Wiens naam gij langer niet kunt zwijgen, lieve meid,

Wie hij, jaar in jaar uit, een stroom brengt van cadeautjes, Altijd incognito van twintig beaux en beautjesl

viii.

Sint-Nikolaas, niet waar? O wel hem, wie dat feest Nog altijd meeviert met een kinderlijken geest 1 Wiens hoofd niet al te zeer vervuld is van die schatten Der wijsheid, die helaas, mijn brein niet kan bevatten,

'k Meen beursnieuws, politiek en soortgelijke meer,

Om, met zijn kinderen meê te leven in 't weleer,

Om dagen lang vooruit de winkels rond te dwalen,

Of aan een „vrijster"" nog zijn hart eens op te halenl

et.

Ik min dien winterdag vol bloemen, lied en geui.

Ik min dat zoete feest van suiker en likeur, Het zielverkwikkend ijs, de schuim der limonade,

V Zie, liever dan in druk, mijn naam in chocoladei En, Epikurus, zeg, is niet de lekkre tand

Sluiten