Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo. hoorders, heb ik de eer don schalk, die ginds aan "t vuur Zijn ziehgeheimen zeer intiem schijnt te Tertellen,

U als den Heer van 't huis en.... leelijk voor te Btellec.

xx.

Ja lang niet mooi.... en toch vol fraaie deftigheid;

_ Hij vJt zijn leuningstoel met breede majesteit:

Zijn boezem, wit als sneeuw — ik breng zjjn stijfster huid* — Zet hjj zoo hoog alsof zijn naam zijn eeuw vervulde!

Hij knjjpt zijn oogen soms, zoo zalig, zoo vermoeid.

Als op een warme stoof het poesje dat zich broeit;

Toch ziet de man er uit of hij van drift zou stikken.

Als gij hem met een Bpeld dorst in zijn beenen prikken.

XXI.

O vaak ia mij de lust bekropen dees of geen Te prikken met een speld in 't molligst van zijn been! Den reednaar in zijn vuur, den opgeblazen dichter, Den stijfgeplooiden fat, den grooten volksverlichter, Den schoolvos, die den grond doet kraken van zijn poids, Den hooggeleerden heer, wiens voetstap zegt: C'est inoi!

En al die godies, die zich zeiven adoreeren,

Zou 'k, met éen speldeprik, hun menschheid willen leeren I

XXII.

Voorts is mijn vijftiger zoo min of meer gebuikt,

Zoo min of meer gedast en min of meer gepruikt;

Een man. die even stijf geschroefd zit in zijn boorden.

Als in zijn préjugés ; die aan zijn minste woorden Een klank geeft en een klem, een nadruk, een gewicht. Al9 bracht hij. waar hij sprak, een misdaad aan het licht; Nog bromt hij door een neus, beroofd van alle gratie,

Die paars wordt aan zijn punt, in 't vuur der konverzatie.

XXIII.

Toch had Meneer een club, die aan zijn lippen hing — 't Bewijst niet machtig veel voor dezen vriendenkring — 't Was housch! een knappe vent — zoo zei men — en in zaken Van Politiek was 't best niet met hem slaag3 te raken [

Nu was de Staatskrant ook zijn »cours de politique",

En dat 's een deeglijk werk en duchtig satiriek,

Welks vroolijk mengelwerk en geestige kolommen Alle oppositiegeest, zijns inziens, deên verstommen I

xxiv.

Hij viel niet machtig slim: zelfs had hij in zijn jeugd,

Gerechte Hemel! voor de studie niet gedeugd;

Maar hij 's nu ouderling en jonkheer; kommissaris Van zijn beminden club. waar alles even >naar" is;

Een srroot vereerder van het edel paardenras.

Sluiten