Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En vlieg, niet langzaam, naar den blinkend koopren knop Der deur.. . denk niet dat iets bijzonders zal verschijnen,

Want, lieve vriend, die hoop zou ras in rook verdwijnen.

xxxv.

Twee ooms, twee tantes treden in, gedekoreerd,

De tantes niet, maar do ooms. Men rijst, men informeert Naar weer en welvaart; een van de ooms had pas het pootje Den andren nemen fluks twee neven in het ootje,

Die, te oud voor Sint-Niklaas, zich op een kanapé Vrij bar verveelden, spes patris et patriae!

Kwajongens, die de taal der godlijke oudheid leeren,

Sigaren rooken en den »piepa" niet vereeren!

xxxvi.

Een ieglijk neemt zijn plaats, de dames aan den disch, De heeren aan den haard; do konverzatie is Het weer en 't pootje steeds. Straks zullen onze heeren Zich mooglijk om den staat der fondsen alarmeeren ... Wij luistren liever niet, tenzij des Ridders neus Tot paarsheid overslaat, dan wordt de zaak kurieus.

Voorts weten we allen dat Jan Helmer's groote Natie Niet machtig groot is in de kleine konverzatie 1 ?

XXXVII.

Voor mij althans (hoe egoïst) ik luister wel Zoo graag en grager nog naar 't klinglen van do bel,

Die nu gedurig roept en 't lied der kiudren zwijgen En op hun schuw gelaat een aardige' angst doet stijgen.

De schei op Sint-Niklaas is als een tooverfluit En zoet in 't oor der maagd als *t lied van 's minnaars luit; Pas klinkt haar stem en streelt de hooggespannen zinnen Of dïi^Dre geesten met kadeautjes stroomen binnen.

XXXVIII.

't Was circa zeven uur toen voor de tiende maal Een opgeprikte knecht trad in de mooie zaal En de oudste dochter een klein pakjen overhandde,

Waaraan het lieve kind haar fijne vingers brandde;

Want nauwlijks haalt zij uit het mysterieus pakket Het elogant kadeau, een gouden bracelet,

Te voorschijn, met een blos en hemelvreugd in de oogen,

Of — de oude heer kijkt scheel en fronst de wenkbrauwbogen, xxxix.

Hij loert, hij gromt, hij draait en treedt op 't meisje toe,

Bekijkt met grammon blik — Wat is dat? «God and you?" — Het was de inscriptie van de bracelet van binnen —

Wat »God and you?" — wat, zou die schelm you nog beminnen? H{j-you-die-mij-wien-ik 1 ('s mans neus wordt purperrood),

Sluiten