Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vliegt henen van de deur en dringt zich bij elkaêr;

fcn staat Terlegen op de vingertjes te knabbelen lui durft in d eersten schrik niet opzien en niet grabbelen.

LX.

De deur slaat open en Sint-Nikolaas treedt in Al grommlend in den baard, die afstroomt van zijn kin •

fcen masker voor t gelaat - afschuwelijk van kleuren,

Cn wel geschikt den moed der kleinen ... op te beuren Ken mijter op het hoofd, spits als een suikerbrood Ken mantel om, de voering buiten, purperrood.

ff, "4™ vo°r zes, een groenen reiszak in de handen,

(Land ran belofte en zooten koek en.... slechte tanden.

i0Dge?8'" ~ Me™uw — 'bij 't vuur den zorgstoel aan, Want de oude man heeft veel vermoeinia uitgestaan." Dan, hoorders, volgen al die sprookjes, praatjes, vragen.

Die ge u herinren zult nog uit uw kinderdagen :

Ui daar gezorgd is voor het oude. grauwe paard,

W aarmee de brave Sint zijn toer maakt over de aard', in : u komt zoo uit Spanje? u zal de kou wel hinderen?

in: hoeft u ook een gard ? en: houdt u veel van kinderen

U kt o- . LXU-

Hebt gij op Sint-Niklaas, gij, hooggestropte vriend fcn hoorder, ooit een gard gekregen of verdiend?

J£ V raag dit alleen om u een kompliment te maken:

Men zag de knapste liên toch meest als dwaze snaken In t lieve leven debuteeren; ja 't verstand Is vaak de rijpe vrucht van do allerwildste plant.

n achtbaar man, zoo'n knap, lief mensch, zoo'n engel," meestal opgebloeid uit.... »o zoo'n barren bengel I"

LXIII.

Ug glimlacht niet, hoe nu? Gg schudt den kreeglen kopl Gg mompelt: »dat is flauw I wie haalt die dingen op?

tkomt niet te pas!' - aha, Meneer is 'tal vergeten?

Meneer wil bever van zijn lieve jeugd niet weteS;

Meneer verdiende nooit een gard en steeds een prijs,

Ja, was als kind en knaap reeds deftig, groot en wij's:

Meneer is nimmer jong en dwaas geweest te voren,

Maar met een rok, een bril en parapluie — geboren I

•j . LIIV-

er; Ja I — Enfin, vergeef mijn lossen toon.

Ut geef mij, zoo gij wilt, mijn welverdiende loon :

ffS eens bijvoorbeeld — om u schrikkelijk te wreken, —

Dat uit mijn keuvlen u zeer duidlijk is gebleken.

at ik de eerwaarde School der Ouden snood verliet

Sluiten