Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t Bewijs van adel, zij 't een lintjen, eeren kan ? Dan scheiden wij in vrede, en, hoorders, wat Terander'. Ziedaar mijn rechte hand, want wij verstaan elkander.

184».

Schoonste dengd van schoone zielen,

Liefste trek in 't lief gelaat 1 Mannentrots en hartstocht knielen

Waar ge uw vriendlijke oogen slaat. Zachtheid is de kracht der zwakken, Is haar schepter en haar zwaard, 't Bloempje, dat een zucht zou knak-

(ken,

Beeft en buigt—en blijft gespaard!

ZACHTHEID.

Zachtheid zal den dwingland leiden :

In het heiligdom der trouw Heerscht onmerkbaar en bescheiden De almacht van de stille vrouw, Haar gebod ruischt als een bede,

En haar wenken is gebod;

Voor haar voeten dauwt het vrede, En haar zonen zegent God!

DE AVOSDZON.

Ja, in God is mijn kracht,

Sprak hij innig en zacht, —

Maar ik voel dat mijn leven zal renten: Meer dan zilver en goud

Hebt ge uw dienstknecht vertrouwd,

O genadige Heer der talenten I

'kHeb naar kennis gedorst,

Zij verscheurde mijn borst;

•i- it T. j Trouwe liefde genas mijne wonden:

k Heb den prijs en — de ellend Onzer kennis gekend,

Maar den weg en de waarheid gevonden. Zijn mijn kaken verbloeid,

Is mijn voorhoofd vermoeid —

7 i i li geloof, ik ben jong, ik mag werken: Zoete lucht die mij wacht.

Schenk mijn lichaam weer kracht!

Ik genees, als ik zwakken mag sterken I Schenk mij, [leere, geduld!

\Y ant mijn geest is vervuld

Van mijn plannen, die bloeien en rijpen. U het leven is schoon

Voor wie dingt naar de kroon,

Die de hand van den Christen mag grijpen.

Sluiten