Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het u een vent, die onbeschaamd springt door uw glazen Het 1» een dief — ach, soms met onbetaalbre frazen. Van verzen, kronen, ja, en «koninkrijken waard," Van geestigheden, schier te geestig voor deze aard I Errata I maar het zijn do gruwlijkste pamfletten,

Die in uw werk de vuilste handen zetten,

Sohoon gij met gierenblik gewaakt hebt voor kopn,

Proef en revisie van uw eerste poëzij,

Uw deftig proza ! — Noen, 't zijn duiveltjes, die dansen Voor de oogen des auteurs, of dreigend zich verschansen in zinnen zonder zin en verzen zonder maat;

Of, als beschonken lui die wagglen over straat Als omgekeerde p's, of n's met haar pooton Hoog in de lucht, of als een woord omvergestooten Hoor vrinden, op hun neus getuimeld- n 0 of ala

o

Een ander zonder kop, oen alias, een hals Zich voordoen; want gij weet, naar ouderlijke zeden lian zich een duiveltje vrij wonderlijk verkleeden :

Nu eens in groot kostuum en straks in negligé,

soms in uw besten vriend, waarom niet in een P ?

Ja, duivels zijn het, die met holsch-onnoozle blikken Zich aan de wanhoop van een arm auteur verkwikken :

un at is dat prachtig I" trilt hun plaagstem in zijn oor,

»Jien nieuwe taalvorm I" grijnst hot wriemelonde koor:

Jijat versje is delicieus! vast »zoo in eens" geschreven? Inktkoker, pompstok ') godlijk rijm I Men zou wat geven

V<w)r zoon genie! en kijk, dat geestig quiproquo,

i Rk' wel moraal- en t°oh, is 't niet een fijn bonmot?" Zoo bijt het; tot de man, verlegen en verloren,

?iWu^ ' vuur smijt, om van de' eersten vriend te hooren, Als hg zich buiten waagt en snikt en snakt naar lucht: Hoe jammer van je boet ! maar 't is toch wel een k uoht...

?e2..'£'uc^ • ■ •' maar 't is een moord, een diepe zielewonde! t Zij voor oen knoeier loon naar werk, en straf voor zonde- — Ik zeg u, op mijn woord, dat geen fatsoenlijk man Hie wondere kritiek lam-lijdzaam lijden kan.

Ach! ware ik souverein, despoot of potentaatje,

Al was 't ook van een klein bospotlijk moffenstaatjo!

Geprezen oenheid van #das Deutsche Vaterland,"

U liet ik zoeken als ver boven mijn verstand;

1) Bilderdgl zegt: y en ei rijmen op elkaêr «la inktkoker op pompstok.

Sluiten