Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&ÈÜSILEBICHTJES.

"Will einer merken lassen

Daas er mit Geit e« halt, 9# hum er k • c k crfwaen Die arga, böse WeJt.

Um*aiwd.

DEN LEZEE.

jVoeder, die dit boekske leoai, 'k Heb gerekend op tnr reeei Zoeke of legjje uw oordeel, ia 't VlachKg rjgxa, den reefcttn «iul Zegt ook rym toot r{jm «iet reel, KTciutjes makta hier 't geheel. Tal rau öicUtm 't 6éne Dicht, Dat ti\r tijd a stót ia *t hebt. Schildert vrat mes hoort au net Op des geestes wty! gebied,

Ba boe 't staat met menig man In om Hollandsch Kaaaan ;

Welk een geest in osw lacht Streeft en woelt en rint en zucht; La de feilen ran dra <3ag Die men niet bedekke* »ag. 't Boekske heeft zyn plicht gedaan, Spoort bet 4 tot denken aan — Zoo 't r leeren kan noch stick ten, Dank : 't rijn ook maar leekedichten 1

I.

WAAB EK HOE.

Niet in de scholen, neen, heb ik gevonden, En van geleerden, och, weinig geleerd;

Wat ons de wyien ala waarheid verkonden,

Strak» komt oen wijaer, die 't wegredeneert.

't Leven alleen is de school van het leven, Levens-ervaring het heilige boek,

God! door Uw wij jenden vinger geschreven,

Daar ik niet vrachtloos de waarheid in zoek.

Zelf moet gij 't toeken en xelf moet gij 't vinden, Mensch, in nw hart, in het Woord, in uw lot,

Anders zoo spelen de wenrlende winden,

Mensch, met trw hart, nw geloof en uw God.

ltig.

H.

J S ÏW f ÏI> ITAUT t£lT.

„Woes u-zelf!" zei ik tot iemand; maar hij kon niet: hij was niemand.

Sluiten