Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vernieuw u, verwin u. beheersch en bestuur

U-zelven met wijsheid, met macht,

Maar wee over hem, die. te onzaliger nor,

Zijn aard en zijn wezen verkracht!

IV.

KEER IX II.

>0 mensch. keer tot u-zelven int" Daal in uw hart en zoek en zin, Hoor, droomer, dat beduidt: Maar — haal er ook wat uit I

▼.

SOORTES.

Sprekers, hoorders, denkers, daders I Zeldzaam vindt ge wèl vereenigd Vindt ge in soorten, rijp en groen. : Spreken, hooren, denken, doen.

TL

WETENSCHAP EX OPPERVLAKKIGHEID.

Wat een komeet is heeft geen wijze ons nog verklaard,

Men zoekt en vorscht, tot heden.

Maar Piet zegt: »Dat weet ik. een star is 't met een staart I" En met dat licht is Piet tevreden.

vu.

VERSCHIL EK VREDE.

Uw Richting i» mij wel — mits zij naar boven streeft En schoon de mijne niet, mij wat te denken geeft.

vnL

SIEI AARDIG.

In de vaderlandache kerk

Is daar plaats te vinden,

Eer en loon (schoon niet naar werk!)

Wat ge ook zijn moogt, vrinden. Wees mystiek, (dit blijft gezocht!)

Wees zelfs miserabel:

Kronkel u in iedre bocht

't Is gansch respektabel.

Wees vervelend, taai en droog,

Heb een schat gebreken,

Houd een zeker rechter oog.

L&onird is im *t gebeel niet geestig. Dr. höfstfci-k db Groot. Brieven over den Bijbel.

Des noods — steel uw preeken! Maar één ding is streng verboón,

Doodlijkste aller zonden:

Wee u, zoo ge in taal of toon Aardig wordt bevonden! Geestigheid heet spotternij, üngodisme, ketterij;

• Deftig, vormlijk. waardig"

Blijft de leus, en. heil den man, Die het vroom verklaren kan: »'k Ben volstrekt niet aardig!"

Sluiten