Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog tegen 't Zendingswerk vooral

Richt Jan zjjn geestigheden; Hij kan zijn geld — Jan is niet mal —

Wel nuttiger besteden.

Het krielt — verklaart hij — om ons Van Heidnen en Heidinnen: (heen Bekeer die eerst I Heel fraai; alleen Jan moest met Jan beginnen!

Jan Rap is zeer vrijzinnig, *oor I

Lichtzinnig, wel te weten : Zoo zijn er — ja! zoo zijn er meer,

Die liberaal zich heeten I Moog Jan dès leven in mijn lied

Ën heden en nadezen,

Opdat wie 't leze of hoore — niet Begeer zijn m a a t te wezen I

XI.

VROOMHEID.

Ik kan het met üw vroomheid

Niet vinden op den duur: Zij kijkt me veel te deftig, Zij kijkt me veel te zuur 1

Gij, die in alle dingen

Slechts zonde vindt en sohuld.. Van leelijke gedachten Is vast uw riel vervuld.

xn.

GELOOF EN KRITIEK.

Vrees God, maar, vriend, wees niet vreesachtig,

Wees kinderlijk, niet kinderachtig.

XIII.

ERXST E5 YRIJHEID Geen Vrijheid zonder ernst- geen Ernst ook zonder h&£r, Want zij alleen maakt do' Ernst oprecht, gezond en waar.

xiv.

OP 'T KINDERSCHOOLTJE.

Op 't kinderschooltjen — aan den (wand — Trof tekst bij tekst mjjn oog, Nul voor het hart, — voor 'tjong (verstand

Te duister en te hoog.

» Wordt als de kindren!" sprak de

(Heer,

«Derzulken is mijn Rijk...." Gij maakt, o drijvers van do Leer, Uw kinderen u gelijk.

TWEE 15 ÉEff HUIS.

Hij was een zeer rechtzinnig maa;

Zij was een vrome vrouw; Hg in elk puntje van de Leer, In 'tkleene zjj, getrouw.

Hij stond, voorwaar, in goeden reuk Bij lieden van zijn kleur;

Zij spreidde in huis en kring, alom, Der liefde nardusgeur.

Hjj was ervaren in de Sohrill,

Zij kende 't groot gebod. Hij waa een Gódgeleerde,... omtrent..Zij was een kind van God.

Sluiten