Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En eischt geloof! Gij-zelf hebt geen bezwaren meer,

Ja 't schijnt wel of gij 't weet, net als onz' lieve Heer, —

Maar dit juist doet mijn twijfel rijzen 1

XXVI.

SYSTEMATISCH.

Ja dat 's wel waar, doch in 't s y- I En dies — dat ik de vrijheid neem (stee in Te zeggen: 't Is een leugen.

Daar zou 't volstrekt niet deugen; |

XXVIL

THEORIE EX PRAKTIJK.

Geloof niet op gezag, Meneer I j Geloof alleen wat ik a leer Onthou dit wel ter degen. ! En spreek m jj nimmer tegen.

XXVIII.

THE0L0GUS TRIUMPHANS.

Groote geest 1 van menig boei Hebt ge ons trouw bevrijd. Man van hart en hoofd vol glans 1 Nu., daar ge in zoo menig strijd

Koning en vervrimiaar rijt, Smoed geen nieuwe boeien thans Voor uw volk, uw tjjd 1

XXIX.

MIHI CONSTAT.

Bravo 1 dat's orakeltaal!

Dat klinkt reoht professoraal 1 Dat zijn weer de goede zeden Van een vijftig jaar geleden!

Groote Goón! ioo je ook niet meer

Daar wordt eecsklaps de strijder opgenomen is de rjj der Theologiae professores. Mihi Constat (bij mij staat het vast) klinkt het uit de wolk, en de stem der profetie roept ons vertroo*t«nd toe:

.Vindt mjjne methode ingang, dan houden alle twisten weldra op, enz."

I>r. Pikuson. „Een programma van theologisch onderwys." Gids, Oktober 1859.

Wist, besliste en profeteerde

Dan een zeergeleerde heer — Waarvoor was je een h o o g g e(leerde?

XXX.

GEVEN ES NE MEN.

OtUTIO INAUGURALI8.

Kritiek mag alles onderzoeken.

Want jrecslöos ia haar rechtsgebied,

Sluiten