Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL II.

EEN REDELIJK KONSERYATIEF

Zij setten 't al op losse schroeven I 't Is om de vromen te bedroeven, 't Is meer dan akelig— maar zacht, 't Is zoo toch beter, wèl bedacht,

Dan dat ze ü opde pijnbank schroeven En u verbranden ... lieve Heerl.... Omdat gij afwijkt van hun leer.

XLItl.

DE LUTHEEA Aï.

»Ik hon 't met Luther maar, tot nu."

Dftfl goed, maar Luther hield het zeker niet met 4.

xlit.

EEN VOORSTANDER.

»'k Ben ▼ o o r de waarheid I" Goede man, Tc geloof het graag; Maar sijt ge er aohter? dat's de vraagt

DE MAN VAN 'T WARE MIDDEN.

Mijn vad«r heeft mij eens geleerd, Dat elk, die ware wijsheid eert, Moest zijn een man van 't ware midden. «Kind — sprak hij — wat ik uraag (bidden,

Houd steeds, met christlijk overleg, Als Van der Palm, den middelweg." Toch, schoon 'kniet twijfel of voorlezen

Genoemde weg puik-puik mocht we-

(zen,

'k Heb mijn bekomst van 't midden, (want

Men krijgt er, als een kwade jongen,

Thans klop van de' een en de' an dren (kant,

En wordt geduwd en plat gedrongen. Zoo'n middelman,

Wat heb je er an?

Zoo'n sukkelaar,

Zoo'n modderaar! Inkonsekwent I zóó luidt het heden. De knappe lui van wederzij'

Zien op u neer met medelij', Alleen de stumperds staan u bij.... 't Zijn andre tijdon, andre zoden I Dus, wilt ge een man zijn, — kies (partg.

XL VI.

EEN GELOOYIGE.

Uit de neevlen zal de Dag

Eenmaal zeker rijzen.

Schoon niet ik hem groeten mag — 'k Zal er eeuwig God voor prijzen: Dat ik op mijn aardschen tocht, 186».

Onder weemoed, scherts of ljjden, Met een hart voor al wie strijden, Steeds naar 't hoogsto zoeken

(mocbt.

Sluiten