Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L.

welgemeend.

, 7oo is 't wel I dat nu geen leek Vrijheid! Trijheidl geen gezag, Verder mee of tegenspreek ! b de leuze in onze vlag. 1

LI.

waarschuwend voorbeeld-

De Liberalen van gistren- ach, j ^ ge^huJvoetspoor treden 1 ■TZgn kettermeesters van den dag. 1 b

1860. LU.

Gelooven op gezag — t- na' aau de 0rde van den dag

Dat mag Bij zeker slag;

Niet meer in onze dagen I Ig >t büler j _ wou ik vragei

Maar ach,

LIII.

ketterij.

De kette^ die zegt men^t-nkt - Die, Domheid, BJg

" —i<=

Houd ketterij j „ » n Bt—nkende Ergernis I

mist voor het zout der maatschappij, nnj

LIY.

de wereld der traditie.

(mikrokosmos). j

XUr het huwlijk -werd besloten, I Dan w<ordt ook de ^jr|rl0^iet "

Door dit echtpaar, lief, maar dom: Met een kle ^ d]

,Onze Idndren ('t meisje bloosde!) Thans, üu ^ ,tCh t doa

'/tillen worden o m en o m. uther eeren, Menno volgen,

Schenk?ons God het eerst een jongen, Luflier e. ^ ^

Luthersch wordt ons eerste kind, waar, >t koppigst Luthoraa

En de tweede, knaap of meisjo, Doopsgezinde geest

Volat u en wordt Doopsgezind u«w ijn oudsto br0eder

Doch mocht de eerste een W j Zoo me: ^ ^ wa8 gowe68, In dat liefelijk verschiot, (wezen,

1860.

Sluiten