Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXIX.

VOOR SCHRIFTYEBKLAABDEBS. Ach Heeroom, wat Bmart,

Die noot ia zoo hard!

Ik kan er den lof niet van zingen.

Ik bijt al, maar vind dat het heel weinig geeft.

Wat of men dan toch aan die noten wel heeft?

't Zijn nare en onpraktische dingen.

Ach, lummel] gij eet zo ook zooala ik ze u gaf;

Wie noten eet, haalt er den bolster eerst af."

Die noot word door Heeroom gekraakt en gepeld,

Naar regels, in boeken uitvoerig vernield.

't blank nootje kwam kijken, maar 't hielu zich mot blank,

Want 't bleef in de handen van Oom — veel to lank!

Toen lustte de ondeugende jongen 't niet meer....

Pel 't nootje, maar maak het niot morsig, Meneer!

LXX.

PROTEST DEK LIBERALEN.

Dat wij hoogmoedig zijn en wanen 't al te weten Wordt, telkens, óns door ü naar 't arme hoofd gesmeten, O valsche onnoozolheid! — Wat immers is t geva. Gjj weet wat niemand weet, en wjj — schier niemendal. LXXI.

ZEKER MATERIALISME.

Jan Rap verklaart: lk ben oen c h e m i s c h p r a e pa r aa t. Vriond S p i r i t u a 1 i 81, deswogen, maakt zich kwaad;

Niet ik, mij geeft dit licht; ik dacht al vaak voordezen : Wat zou zoo n smeerpoes toch wel wezen ?

LXXII.

MODETINE WERELDBESCHOU WING

Halzen, die uw tijd vervloekt I

God verklaart Zijn wetten Aan den geest, die 't al doorzoekt,

Wie zien ook vorzotten.

Geen traditie staat meer pal,

Oude muren zwichten;

Nieuwe kijkjes overal,

Stoute vergezichten 1 Sinds geen Paus vorhindren kon, Schoon 't ook zorgen baarde,

Dat onze Aard draait om do Zon,

Niet de Zon om de Aarüe; j Sinds, ach, ging er meer op aard,

Mee ton onderst boven 1 Thans vooral, dat noemt een vaart!

Om uw rust te roovenl Sancta Theologia,

Hoe zs zich mocht weren,

Vlood voor jonge Physica, Met gescheurde kleeren;

Sluiten