Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lxxyi.

KONTRABANDE.

»Dio nieuwe idees! — bij mij aan huis is 't kontrabande...." Zoo sluit uw deur, het krielt van smoklaars in den lande.

lxxvii.

EEN OUD GEMENDE.

Veel in dat nieuwe is waar, ik kan het niet weerspreken:

Maar 'k neem het toch niet aan, 't strijdt met — mijn oude preeken 1

lxxviii.

EEN STUMPERD »Een reed!ijk Christen zijn, als 't heet, in onw dagen,

't Is niet gemaklijk, 't is een taak, een strijd, een vak,

Zelf moet ge denken, zelfl..."

Al wel, doch laat mij vragen:

mWoudt go ook een Christen zijn misschien voor uw gemak?"

lxxix.

ILLUSIE.

»Ik moei mij niet met al die zaken, Dat nieuwe licht, die nieuwe leer 1 't Gaat veel te veér!

'k Ben bang om in de war te raken...." Erin? Och kom, dat hoeftniet meer!

lxxx.

EEN ARISTOKRATISCII TEGENSTANDER.

(Gefluisterd, doch afgeluisterd.)

»A1 die vrijzinnigheid! ik had er immer tegen !....

't Is zoo bourgeois; ook mag ik zeggen, door Gods zegen,

Vóór 'k op mijn ijdlen weg genadig werd gestuit.

Was toch reeds heel mijn hart de Richting toegenegen — Die zag er zoo fatsoenlijk uit!"

lxxxi.

Dat nieuwe is.... voor wie 't dragen

(kan!

Gun mij den vrede, jonge man, Ik laat maar liefst die dingen rusten: Ik kwam op'tmoeilijkpadvanplicht

GEMOEDELIJKE OUDERDOM

Door 't leven heen, bij 'toudeLicht— Al nader blauwen gindsche kusten 1 Een kort geduld.... en beter dan Gij hiér weet ik er 't fijne van!

Ifc

Sluiten