Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn wieg staat tusschen rozon En gouden regens in,

En bleeke wangen blozen Er bij — van moedermini

De blonde zusjes staren Verbaasd het broertjen aan;

Moet dit in later jaren Mot haar uit wandlen gaan 1

Zijn vaders hart vloeit over Van weeMo, liefde en dank;

De nachtegaal in 'tloover Ziïigf hein een wiegezank;

Zingt: «Welkom in dit leven, Zoo treurig en zoo bljj!

Pluk bloemen in zijn dreven, Gij kc.tapje van don Mei I

»Zie, aardig lentewichtje 1 Lief kopje, fijn en blond,

Steeds met een schalk gezichtje Blijmoodig hior in 't rondl

«Groei, onder 's Hoeren zegen, Als 't bloempje van 't getij,

Voorspoedig in den regen, En 't zonnetje van Mei!

«Blik onder vreugd of smarte, O frissche lenteknop,

Steeds met een open harte Ten hoogon hemel op!

-iDoot go ooit een liedje hooren,

Zoo klink' het vroom en vrij, Als 't lied dor lentekoron Vol zoete melodij!

»Do God dor lento spreide U rozen voor don voet,

De God der Liefde leido D zachtkens, trouw en goed!

• Bloei in uw vaders gaarde.

Bloei aan uw moedors zij, Hun schoonste bioorn op aarde Gij knaapje van den Mei I"

II.

Een logen bleek u 't lied van Mei, Een droom — de beo der Poëzg. De wind dor duinon, klagend over Uw moeders graf, door 't dorre loover, Zong, kind der Lento, droef en bang U ras een andren wiegezang.... Toen vloodt gij-zelf naar beter dreven En zijt geen tweeden Mei gebleven — Wel mocht ge na dit wreed begin 1 Ach toch, wat bloemen de aani kan (geven,

Hij hoeft geen Meimaand in hot leven, Die vroeg u derft, o moodermin I

XOOIT VAN PAS.

Bij 't zorgen

Voor morgen

Vond niemand ooit baat:

Eerst, als ge er vóór staat,

Dan voelt gij hot kwaad;

En als gij 't voelt, dan helpt geen raad, — Dus: Wijsheid komt steeds te vroog of te laat.

LIEP 1) E.

Die ik liet meest heb liefgehad, —

't Was niet de slanke bruid, met wie ik in 't zoeter leven

Sluiten