Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoover zij kon ! maar somtijds ook

dan zocht men. dagen lang, Vergeefs de lieve schim yoor 't raam....

en menig hart sloeg bang.

Doch straks weer zat ze op de oude plaatê

en gluurde door de ruit Het ging met haar al op en neer

en langzaam achteruit, November vras 't de laatste maal

dat zij haar kluis verliet; Het werd al Maart, het werd April,

en beter werd zij niet.

Zij voelde 't wel, zij vreesde 't wel,

doch vleide zich nog meer — De Hoop voor de arme kranken voedt

een liefde wreed en teer — En was maar eens de Mei in 't land

en gure April voorbij, Dan werd ze ook beter, sprak haar wensü,

en dat geloofde zij.

»Ik sterf hier in mijn duf vertrek;

maar lucht en lentegloed," Dub dacht zg, stil of luid, (ziedaar

wat mij genezen moet! Ze weten 't niet, ze weten 't met,

met al hun medicijn, God heeft de beste: bloemengeur

en warmen zonneschijn f*

»Naar Buiten wil ik, de eerste week,

de tweede we«k van Mei, Liefst naar mijn duinen, zoo het mag;

daar ademde ik zoo vrij,

Daar was ik iedren zomer toch

altijd zoo heel gezond; O, Tc zal genezen in die lucht

en op dien dierbren groni"

ïBen ik maar eenmaal daar, gewis

dan sterk ik langzaam aae, k Zal met een steuntje <].%' aan d;ig

een eindje verder gaan; En ben ik moe, dan ruste ik uit

aan onzer heuvlen voet....

Sluiten