Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij heeft iets hemefeh 6 WiM,i"S

w°f ??.k m3n Delftschp r^Tend k™%ohiM'k' ^aarlÜk nfc*

Wat hg gevoelde voor zijn lj"l r" ch,ldren ln 66,1 ^ed Doch hg gevoelde wat 5 seSrrf»*nwauSen ~

Delft, Nov. 1858. cQUaerde in nign zangen.

(Wordt nooit vervolgd — m j laten. -- w»t nt,}! v -ffenheid hebben opgeofferd om li, ? m5Q verhaal na-

te C) ten brief let"« -

OH . GROOT; OOK GOED!

De vraatr iV^'.? 'tmo^!jkst lot -

S s. houdt ge u goed voor Godf

0«lf w» „s „„

-Wi S^ssas-aB?^

Voor andron slechts te leven. g OmcL^T eig6D zio1 haar'loon,

Doch wie zich-zelf verloochnen w"l n • glJ TraaSt ^an de aarde'

Hijnd^0wen e" in werken, ' v nw goed noch groot Fn i . Troolijk, needrig stil w / Zaï ^en *<art verrukte' ^ laat zijn strijd niet n&kt.' ^ at£fïda» ^"^onzyn^ood

Want weet, als in uw sombron hi t n °P Uw naaste drukken.

De leïT mL8t.roost^ ge !iefde noch ontzag

VWiJ9?'' verloochen ik!" De k»Z weoran< medelijden^'

Voor ieder staat te lezen .... ' ^±'s -met een müden 'lach

18a9" Als 8treedt ge niet - te strijden

B0°R ZEGEN GEHEIITrn

^oLTt^ie,' aVvifl4Z,"nifr r,a,f' d0 ze?en'

* — Sr «c,

Sluiten