Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN KKTJIS MET ROZEN.

Een kruis met rozen Ig 't menschenlot, Is 't rijke leven. Uw gave, o Godl

Niet enkel rozen!

Geen kruis alleen; De Liefde voegt-ze Getrouw bijeen.

Eon kruis met rozen 1

Och, vroom en goed, Och leer het dragen Met blijden moed.

Ik weot de rozen,

Zij vallen afl Het' kruis nu, legt ge Pas neer — aan t Qtt» 185».

Toch — welke uw gaa En treure uw huis — iilt/k op de bloemo i>ie blijft aan 't kruis

Eu kweek nog dankbaar

Den klecnsten knop, En neem met liefde Uw last weer op.

De bloemo lacht u, O lach haAr toe! En vloek het kruise Nooit, levensmoe.

Moog elke bloeme

Der aard vergaan, De vrucht des levens, Die rijpt er aan.

Sluiten