Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIVI.

Juist in dat omzien, grijpt — uit oen sigarenzakje,

Voor 'i krouklen met voel zorg verborgen in zijn frakja — Mijn jonker een Tolant en Blaat dien 't venster in,

Dat opon venster, daar! een bode zijner Min,

Want in de veertjes lag een rolletje, beschreven Met 't allorliefste Franseh, dat Venus in kon geven.

XXXVII.

't Was, als ik zei, 't werk van een omzien: Ti vind het aard En heel bizar, en dus mijn held ten volle waardig.

Hij legt zijn jockey met den vinger 't zwijgen op,

En vliegt van daar als ecu verwinnaar, in galop!

Maar aoh I hoe menigmaal de zoetste droomen liegen. En, Hoorders, waar een bal toch niet al heen kan vliegen!

XXXVIII.

Gfj denkt, die bal ligt goed in 't slaapsalet van 't meisje, En proponoert haar straks een rendez-vous, een reisje,

Een schaakpartij, wie weet! Gij, Hoorders — weet het niet, De jonker evenmin, en zoo 'k u radon liet,

lk vrees, dat ge uw geduld al heel gauw zoudt verliezen En mij liet staan, met mijn verhaaltjen — in mijn kiezen.

XXXIX.

De zaak is, dat er vier, vijf vensters open stonden,

De zaak is, dat de knaap, te driftig, te opgewonden,

Of door een toeval, zich in 't rechte had vergist,

Of door een kleinen tocht zijn doel juist had gemist — Hoe 't zjj (ik heb 't verhaal als deugdlijk waar vernomen) Do bal, mijn Hoorders, was in 't eind te land gekomen — —

XL.

Niét op of bij 't toilet van een bezorgde moeder,

Niét naast de sofa van een plagerigen broeder,

Niét voor de voeten van een oude, dienstbre geest, Die mooglijk boven juist aan 't wrijven was geweest,

Niét in het slaapsalet der rimpelige tante,

Maar — vlak voor 't ledikant der Fransche gouvernante.

TWEEDE ZANG.

I.

Mijn Hoorders, Tc wil geen kwaad van gouvernantes sproken, Zelfs niet, al zou hot zijn om mij van kwaad te wieken Daar zijn er, die ik eer met liofde en stil ontzag;

Daar zijn er anderen, die ik wol lijden mag;

En met do meesten heb ik innig medelijden,

Al zijn ze ook taai en saai, beschouwd van alle zijden!

Sluiten