Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat, toen haar voctien, op haar kamer voor 't soupé,

Juist over 'tlief cadeau van onzen jonker glee,

Zij, bij die vondst en na die lezing, heeft getrokken;

Zij leegde haar karaf, — ze was fameus geschrokken.

IX.

Voorts nam ze spiritus, ik meen wel snitri dulcis",

En meer nog daar mjjn maag niet gaarne mee gevuld is.

Toen sloeg zij de oogen op, ten hemel — kippevel Had ze al een poosje — toen trok ze eensklaps aan de schel En liet maar weten, dat zij schrikljjk pijn in t hoofd had, — Had ze »in haar hart" gezegd, ik zweer dat ik 't geloofd had.

x.

Nu zat ze bij den glans der maan een uur te smachten,

En ging de zaak eens na, verzonken in gedachten.

Nu eerst, nü zag zij 'tin, hoe Hij haar lang en veel En vaak had aangestaard — och, arme I zij zag scheel En dubbel; ik weet niet hoe 'tanders kon geschieden,

Dat zij des spotters blik hield voor verliefd bespieden 1

XI.

Hoe hij aan 't rijtuig eens haar beentjes had geprezen,

Haar voetjes vergeleek bij die dor Pekinezen;

Hoe hij haar Dinsdag had gewaarschuwd voor den tocht, Hoe hij haar Woensdag een biscuitjo had verzocht,

En — hoe hij Donderdag haar heel intiem verteld had,

Dat hem, twee nachten lang, dezelfde mug gekweld had.

XII.

Nu wist zo, dat hij 't klein Marietje slechts fêteerde Uit vrees dat iemand zou bemerken, wat hem deerde Zij rolt het briefjen in haar handje heen en weer,

Snikt, bloost, lacht, fniest en schreit, verlievend meer eu meer»» De brief nu, als ik zei, was in zoet Fransch geschroven,

Maar 'k zal hem hier, vertaald in 't Hollandsch, wedergeven.

XIII.

Het is onloochenbaar, dat iedre deklaratie Om de eigen spille draait bij ieder volk en natie.

Hoe kunstloos of gesierd, hoe ernstig wild of dwaas, Eén woordje machtiger dan alle, speelt de baas.

Na iedre voorrede, iedren omwog volgt — quand m@m« — Co mot, le mot des Dieux et des hommes: Je t'aime 1

XIV.

Dit laatste Fransche vers is zeer direkt gestolen Van «glimworm Victor Huig, het puik der kapriolen", *

1 Niet waar: het ia van Lamartine, lieve Vrinden, — Maar toch bij Qugo en bij andren ook te vinden.

Sluiten