Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn lieve vriend, gij zijt verliefd.

Gij voelt een nienwe tmarte; 't "Wordt in uw hersens duistre nacht, De dag rijst in uw harte!

IV.

VERLIEFD.

Mijn lieve vriend, gij zjjt verliefd,

Wat jok-, wat wrok-, wit mok-jef Keeds slaan de vlammen van uw hart Door uw nieuwmodisch rokje 1

GETROUWD.

Zjjt gy maar eindlijk eens mijn'vrouw,

Dan zal u de aard benijden 1 Wö leven pleizierig en teeder en

(trouw, In 't feestelijksc verblijden.

1851.

( Vrij gevolgd.)

Ik zal, mijn lief, mijn lam, mjjn ooi,

Uw nukken als wetten vereeren; — Maar, kindlief! vind je mijn verzen (niet mooi, Dan — ga ik separeeren.

SLAGVELD BIJ HASTINGS.

„Deux moinei l&iom, Asgod et Ailrik, députés par 1'abW de WalthiLm, demandèrent et obtinrent de transporter dans leur ég.ise les reates de leur bienfaiteur. lis illèrent k 1'amas dea corps dépooillés d'armes et de Têtements, les examinèrent arec aoin 1'nn après 1'autre et ne reconnurent point celui qu'ila cherchaient, tant ses blessures 1'araient défiguré. Tristes et déseapérant de réussir seuls dans cette recherche, ils s'adreaaèrent & une femme que Harold arant d'ètre roi arait entretcnue comme nialtrease et la prièrent de se joindre a eux. Elle s'appelait Kdithe et on lm sornommait la Belle an cou de cygne. £llo consentit i suirre les deux moines et fat plas kabile qa'eajt k décourrir le eadarre de celui qa'elle arait airné."

Aug. Thierrj,

Diep zuchtte de abt van Waltham, Op de ijselijke mare: (diep,

Uw koning Harold viel in *t veld Met heel zijn heldenschare I

Twee kloosterbroeders zendt hij

(straks

Naar 't slagveld uit als boden: „Zoek mij mijns dierbren konings lijk Te Hastings by de dooden."

De broedren togen zwijgend heen,

En keerden gansch verslagen: „Hoogwaarde! 't Lot is tegen ons" Zoo jammren zij en klagen.

Histoire de la couqaête de 1'Angleterre par les Normands. pag. 348.

„Ach, Bankert heerscht, en Harold De held, de bloem der braven; (viel,

Een rooverbent verdeelt het land En maakt ons volk tot slaven!

„Lord op ons Britteneiland wordt De plompste van die Noren;

'k Zag al een snijder uit Bayenx Te paard, met gouden sporen 1

„Wee, iedren telg uit Saksisch

(bloed! — Wiens arm kan ons beveiligen?

Gij-zelf loopt nu den smaad niet yry Daarboven, lieve Heiligen!

Sluiten